Vilka problem har batterilagring?

Batterilagret testades i Familjebostäders flerbostadshus i Svedmyra.

Tekniken är omogen och behöver kvalitetssäkras för att användas i stor omfattning. Det är slutsatsen i en studie om batterilagring av solel i byggnader.

Nu finns rapporten tillgänglig från drift- och utvärderingsprojektet för solceller och batterier som Familjebostäder i Stockholm genomförde 2018–2019 i samarbete med WSP och Bebo.

Familjebostäder har flera byggnader med solcellsanläggningar. Många av dem har överproduktion av solel. Tanken med projektet var att testa om ett batterilager skulle kunna öka egenanvändningen av solel samtidigt som batterilagret skulle kunna skapa värde genom att användas för att minska byggnadens toppar i effektuttaget från elnätet.

Batterilagret testades i Familjebostäders flerbostadshus med 12 lägenheter i Svedmyra. Byggnaden har en befintlig solcellsanläggning på 23 kW. Som referens i projektet medverkade Stockholmshem och ÖrebroBostäder med sina erfarenheter av batterilager.

Stora störningar
Projektledaren Jens Penttilä, energiingenjör på WSP, skriver i rapporten att den initiala planen att utvärdera olika driftfall för ett batterilager har fått ändras till att främst hantera driftstörningar, felfunktioner och ett komplett utbyte av batterilagret halvvägs in i mätperioden.

Projektets övergripande resultat är ”att tekniken är omogen och behöver kvalitetssäkras för att användas i stor omfattning”.

Vidare konstateras att projektet och utvärderingen har haft stora störningar på grund av att batterilagret inte hållit utlovad kvalitet.

Tveksam lönsamhet
I rapporten konstateras också att investeringskostnaden för batterilagret hade behövt halveras för att installationen skulle bli ekonomiskt lönsam för den studerade fastigheten.

En annan slutsats är att effektreducering ger störst lönsamhet av de två prövade driftfallen (effektreducering och energiförflyttning). Effektreducering i projektet kunde ske med cirka 10 kW.

För att erhålla en god effektreducering krävs särskild styrning som bör användas med ett sommardriftfall och ett vinterdriftfall, enligt rapporten.

Förluster är avgörande
När det gäller energiförflyttning i tid fungerar den enligt rapporten bäst vid urladdning med jämn och låg effekt för att förlusterna från batterilagret ska hållas låga.

Överproduktion av solel över året kunde i projektet minskas från cirka 5 till 2 procent med batterilagret.

För både batterilagrets möjligheter till ökad egenanvändning av solel samt reducering av effektuttaget från elnätet är batteriförlusternas storlek vid laddning och urladdning centrala. Det finns ett samband mellan batteriförluster, effektuttag och batterilagrets aktuella energinivå.

Allt billigare batterier
Parterna som medverkade i projektet efterlyser batterilager som är enklare att addera till ett befintligt system med solceller, mer ”plug-n-play”. De efterlyser också att leverantörer och andra partners behöver arbeta mot samma målbild och mer samordnat.

Örebrobostäder gör dock bedömningen att med allt lägre kostnader för batterier är vi snart vid en kostnadsnivå där de blir en försvarbar investering. Bolaget planerar, förbereder och installerar redan nu batterilager i sina projekt.

Källa: Bebo-rapporten ”Batterilager utvärdering för Familjebostäder”

 

Läs rapporten ”Batterilager utvärdering för Familjebostäder”

Läs mer om projektet på Bebos hemsida

 

Fakta om rapporten

Projektets namn: Lagring och styrning av solcellsanläggningar och batterier, Familjebostäder

Projektledare: Jens Penttilä

Projekttid: 2018–2019

Kontakt
Jens Penttilä, energiingenjör på WSP
jens.penttila@wsp.com
010-722 80 76

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega