Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd/Faval

Fortsatt kompetensbrist trots att fler utbildar sig

En ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen trots att antal utbildningsplatser inom yrkeshögskolan har ökat de senaste åren.
– Vi ser stora möjligheter inom fastighetsbranschen i skuggan av krisen, säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

Fastighetsbranschen är i stort behov av nya medarbetare. Det kunde FU konstatera genom en undersökning som presenterades i rapporten Kompetensbehov 2019–2014 i fjol. Undersökningen visade att ökad byggtakt, pensionsavgångar och behov av nya kompetenser som energieffektivisering och digitalisering är de största orsakerna till arbetskraftsbristen i branschen.

Störst brist inom digitalisering och effektivisering
Nu bekräftas det akuta behovet i en ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan. Enligt rapporten som släpptes den 30 mars är kompetensbristen oroväckande, inte minst då fastighetssektorn behöver jobba mycket med energieffektivisering för att Sverige ska nå miljömålen.

Även digitaliseringen och investering i nya digitala system nämns som en orsak till personalbristen, men också något som leder till ett stort utbildningsbehov. Den snabba teknikutvecklingen förändrar kunskapskraven på ett flertal yrkesroller och ställer högre krav både vid nyanställningar och på befintlig personal.

Antalet utbildningsplatser ökar
Samtidigt visar både rapporten och nya siffror från SCB att antalet sökande till yrkeshögskolan har ökats de senaste åren, vilket kan ge ett välbehövligt tillskott till fastighetsbranschen.

Inom yrkeshögskolan finns utbildningar till fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare, samt ett par utbildningar inom facility management.

I jämförelse med de gymnasieutbildningar som finns ger dessa utbildningar mer fördjupade kunskaper, som i sin tur leder till en mer kvalificerad yrkesroll.

Coronakrisens effekter
Rapporten från MYH grundar sig på analysarbete som utfördes före coronavirusets utbrott. Enligt rapporten är det svårt att förutse vilka konsekvenserna blir på 3–5 års sikt.

Emil Bood, verksamhetschef på FU, håller med om den analysen.

– Vi har haft samtal med våra medlemsorganisationer som bekräftar att det är för tidigt att dra några slutsatser om hur just fastighetsbranschen kommer att påverkas på längre sikt, men just nu är kompetensbehovet oförändrat.

Han ser också stora möjligheter för fastighetsbranschen att bidra till den omställning som sker på arbetsmarknaden.

– Många, speciellt inom serviceyrken, har drabbats hårt och behöver söka sig till nya yrken, eller påbörja studier som leder till jobb. Med det kompetensbehov som finns och de möjligheter som ett jobb inom fastighetsbranschen erbjuder hoppas vi kunna locka till oss många nya medarbetare. Det skulle vara en vinst, både för fastighetsbranschen och hela samhället.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Fortsatt kompetensbrist trots att fler utbildar sig"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär