Corona – vilket ansvar har fastighetsägare?

Organisationen Fastighetsägarna svarar på frågor om branschens ansvar med anledning av Coronavirusets snabba och omfattande spridning.

Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att särskilda regler gäller som i viss mån påverkar fastighetsägare, bland annat kan smittskyddsläkare besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område.

Beslut om karantän av personer och avspärrning av områden
Smittskyddsläkare kan om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som Coronaviruset, besluta om karantän för en person. Karantän innebär att den person som satts i karantän inte får lämna eller ta emot besök i byggnaden.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om avspärrning av ett avgränsat område om en samhällsfarlig sjukdom fått eller misstänks fått spridning. Om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning är det förbjudet för de som befinner sig i området att lämna det och för personer utanför området att besöka det. Undantag kan meddelas för viktig service, som renhållning.

Ansvar för upprätthållande av karantän och avspärrning
Om beslut fattas om karantän av personer i en byggnad eller avspärrning av ett område är det smittskyddsläkare med hjälp av polis som har ansvar för att karantänen eller avspärrningen upprätthålls. Fastighetsägare har därmed inte ansvar för karantänen eller avspärrningen.

Fastighetsägare och fastighetspersonal är dock självklart skyldiga att inte bryta en karantän eller avspärrning.

Sanering av smitta
Vid konstaterade fall av smitta av coronavirus eller annan samhällsfarlig sjukdom i en byggnad kan det bli aktuellt med sanering av vissa utrymmen i byggnaden. För att inte bidra till ytterligare smittspridning eller ineffektiva åtgärder bör fastighetsägare i en sådan situation föra dialog med smittskyddsläkare eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder.

Arbetsgivaren är ansvarig för personal
Arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sin personal. Detta innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att förhindra smittspridning. Mer information om arbetsgivaransvar finns bland annat hos Fastigo och Almega.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur det nya coronaviruset ska hanteras och håll dig uppdaterad då information kan ändras.

Källa: Fastighetsägarna

Läs texten på Fastighetsägarnas hemsida

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega