Digital bikupa ska rädda bina

En uppkopplad bikupa har flyttat in i HSB Living Lab i Göteborg. Projektet ska bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald.

Bin och andra pollinerade insekter minskar drastiskt i antal över hela världen, något som kan få svåra konsekvenser då de spelar en viktig roll i att pollinera grödor och vidmakthålla den biologiska mångfalden.

För att möta utmaningarna och bidra till forskning installerades den 1 oktober en digitaliserad bikupa, utrustad med uppkopplade sensorer, vid HSB Living Lab.

Skapa starka bisamhällen
Projekt som leds av Tieto ska med hjälp av bland annat artificiell intelligens (AI) och uppkopplade sensorer (IoT) underlätta hanteringen av bikupan, skapa starka bisamhällen och verka för bevarande av den biologiska mångfalden i närområdet.

Ytterligare ett mål är att bidra till ökad förståelse och intresse för biodling bland de som bor i HSBs forskningshus.

80 000 nya hyresgäster
– Vi ser fram emot att välkomna upp till 80 000 nya, surrande hyresgäster i HSB Living Lab. Det ska bli spännande att se hur vi kan lära från det här projektet på längre sikt. På kort sikt vet vi att det kommer att bidra till den lokala biologiska mångfalden samt hjälpa till med pollineringen, och vi märker redan av ett stort intresse från de som bor i huset, säger Madelaine Doufrix Projektkoordinator på HSB Living Lab.

Kan upptäcka sjukdomar
En första prototyp av bikupan finns på plats utanför Tietos kontor i Kalmar och har sensorer som kan mäta bibeståndet, mängden honung, luftfuktighet, lufttryck och temperatur i kupan.

Alla mätvärden samlas på Tietos online-plattform och kan avläsas i realtid på mobil eller dator. I framtiden hoppas de ansvariga på Tieto att man med hjälp av tekniken även i tidiga stadier ska kunna detektera utbrott av sjukdomar som drabbar bin.

Lär känna bisamhällena
– Den digitala lösningen gör att vi lär känna bisamhällena ännu bättre. Vi kan exempelvis estimera hur många bin som befinner sig i kupan, mäta hur livskraftigt samhället är och hur mycket honung som dras in, säger Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare på Tieto.

Källa: HSB

 

För mer information:

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
jens.Holmberg@hsb.se
070-721 50 11

Mikael Ekström, digitaliseringsexpert på Tieto och biodlare
mikael.ekstrom@tieto.com
070-370 02 89

Fakta om bin och biodling
Biodlingen är viktig både för honungsproduktionen och för pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor. I Sverige bedrivs biodling i alla län. Enligt uppgifterna som rapporterats in till länsstyrelserna finns det drygt 81 000 bisamhällen i landet. De flesta biodlare bedriver småskalig biodling. Det finns ett hundratal personer som bedriver yrkesmässig biodling. (Källa: Jordbruksverket)

Intresset för biodling i Sverige växer snabbt. Den snabbt växande nationella medlemsorganisationen Biodlarna är uppe i över 15 000 medlemmar.

Om HSB Living Lab
HSB Living Lab är en resa mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och huset stod på plats 2016. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever ett 30-tal personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab finns på Chalmersområdet och projektet är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och är en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega