KOMPETENS & UTBILDNING

Validera kompetens – frågor, framgångar och farhågor

Värdera, kvalitetskontrollera, testa, verifiera, bekräfta. Att validera kompetens har länge varit ett verktyg för till exempel Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Uppdraget har då handlat om att kunna värdera och bedöma kunskapsnivå hos elever och arbetssökande som inte har förvärvat kunskaper på traditionellt vis.

Utifrån valideringsresultat får de därefter ett intyg som specificerar vad de kan för att därefter kunna ta steg vidare in i utbildning eller yrkesliv.

Att validera kompetens för yrkesverksamma är sedan en tid tillbaka på stark frammarsch, i näringslivet generellt och fastighetsbranschen specifikt.

Validering kan ses som ett led i att kompetensinventera och kvalitetssäkra organisationers befintliga personalstyrka. BFAB är ett ackrediterat testcenter för fastighetsbranschens validering, Faval.

Validering som del i ett strategiskt tänk
Göran Näslund är utbildningsansvarig hos BFAB och har arbetat med validering för fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker sedan lanseringen för drygt två år sedan.

Han upplever att det är först i år som Faval har fått fäste i branschen på riktigt. Göran möter företag som önskar få en överblick av den kompetens som redan finns internt och med resultatet som underlag, kunna utforma en tydlig kompetensplan.

Här har större organisationer som exempelvis Akademiska Hus gått i bräschen och satt Faval som en uttalad del av ett strategiskt kompetenstänk. Om kommersiella fastighetsbolag tog täten har nu flera bostadsföretag fått upp ögonen för vad validering kan bidra med till deras organisationer.

En kraft i organisationen
Göran berättar om sina erfarenheter från uppdraget åt Akademiska Hus:

– Det blir en enorm kraft i organisationen när man validerar ett stort antal medarbetare. Kunskapsfrågor och kompetens kommer naturligt upp på agendan. Ett kompetensbevis för organisationen, men också för den enskilde, säger han.

Göran vittnar om att många känner en större yrkesstolthet på individnivå i och med att deltagarna får sitt certifikat. Valideringen skapar också en tydligare bild av den yrkesroll som valideras; vilka arbetsuppgifter som ingår och vad dessa ställer för krav när det kommer till kompetensen.

Företagen som validerar sin personal upplever ofta att de ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Den höjda kompetensen på företagen gör att de också kan leverera bättre service, samtidigt som många organisationer anser sig kunna räkna hem ekonomiska fördelar på sikt.

Kompetensbevis som krav vid upphandling
Göran beskriver vidare att ett antal större driftorganisationer valt att validera sin personalstyrka för att stärka sina framtida affärsmöjligheter.

I upphandlingar ställs ofta krav på till exempel kvalitets- och miljöarbete – men här siar BFAB och flera med oss en framtid där Faval kan utgöra ett kompetenskrav vid upphandling av tjänster inom drift och skötsel.

Faval har fått fäste och det pratas frekvent om detta verktyg som en kommersiell fördel. Göran får ofta höra från kunder att ”vi behöver ha papper på vad vi står i förhållande till konkurrenterna”.

Faval och farhågorna
Så, är allt med Faval guld och gröna skogar? Göran konstaterar att det pratas mycket om att testet är svårt och att nästan ingen klarar av det direkt.

Gör det inte både personal och företag missmodiga? Är inte det ett underbetyg till testerna? Springer inte kostaderna iväg om man redan vet att så få kommer klara testerna?

Ja, frågorna är vanligt förekommande menar Göran, men ser snarare att svårighetsgraden är Favals fördel. Det sätter en ribba som branschen behöver!

Dessutom vet Göran av erfarenhet att många som inte klarar testerna är väldigt nära och att lär-insatserna för att klara av kompetensbeviset kan vara korta och effektiva.

Men, menar Göran, man bör se en så pass stor satsning som ett paket innehållandes fyra steg: teoretiska prov, kompletterande utbildning, eventuella teoretiska omprov och praktiska tester.

Om du är nyfiken och vill veta mer är en demo av Faval ett bra första steg, tipsar Göran. Därefter kan din organisation testa en pilotomgång. Visst konkurrerar fastighetsföretag, men vi kan också samarbeta och tillsammans stärka branschen. Det är Faval ett bra verktyg för.

Vill du ta del av erfarenheter från någon som har påbörjat resan av att validera enligt FAVAL? Läs artikeln om Akademiska Hus pågående kompetenssatsning här.

Har du några frågor till Göran eller vill boka in ett möte för att få veta mer? Du når honom på goran.naslund@bfab.se eller 0765-400 766

Faval är fastighetsbranschens valideringssystem framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). Faval ger möjlighet att valideras mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega