Bin i stan

Stockholmshem har tecknat ett ramavtal med hållbarhetskonsultbyrån U&We och två andra leverantörer som innebär att bostadsbolaget ska få hjälp med att placera ut bikupor i sina bostadsområden.

U&We har ett projekt som heter Bin i Stan som innebär att byrån hyr ut bikupor. Kuporna placeras i stadsmiljö för att utnyttja den ekosystemtjänst som bina ger oss.

Projektet syftar också till att öka den biologiska mångfalden genom att uppmuntra till plantering av sådana träd, buskar blommor och örter som bin och andra pollinerande insekter gillar.

Bin i Stan samarbetar med medlemmar ur lokala biodlarföreningar som får en inkomst för arbetet att sköta bisamhällena och ta rätt på honungen.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega