Triglyfen utsågs till Bästa Nyproduktion

Vad kännetecknar ett lyckat nyproduktionsprojekt? Svenska Bostäder är ett bolag med gedigen erfarenhet och en välarbetad nyproduktionsprocess som ofta resulterar i höga betyg i de löpande undersökningarna. På senaste Benchmark Event prisades de tillsammans med entreprenören NCC för det framgångsrika projektet Triglyfen, i kategorin Bästa Nyproduktion.

Vi ringde upp Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder och Sofia Stendius, affärschef på NCC Building Sverige för att ta del av framgångskonceptet.

– Vi jobbar kontinuerligt med vårt förbättringsarbete i en årscykel. Denna är grunden för vår ny- och ombyggnadsprocess. Vi har bygg- och installationsregler som revideras en gång per år under en period av tre månader, från januari till april. Detta är ett genomgripande arbete för både förvaltning och produktion och en chans för de som har haft synpunkter att komma till tals. När revideringen avslutas i april har vi en logglista för resten av året som löpande fylls med synpunkter samt nya lagar och regler som påverkar process och regler, säger Allan Leveau.

Engagerad personal
Förutom tydliga riktlinjer och regelverk har den engagerade personalen varit avgörande för framgången.

– Vi bygger enligt vår process och våra regler. Vi säkerställer i projekteringsprocessen att arkitekten, alla installationsledare och projektörer jobbar enligt det vi har beslutat. Det är nyckeln nummer ett. Nummer två är att vi haft mycket engagerade och dedikerade medarbetare, konsulter och entreprenör i projekt Triglyfen, fortsätter Allan Leveau.

Nollvision
Svenska Bostäders nollvision är också en bidragande faktor.

– Vi jobbar med vår nollvision. Det är en vision och en målbild om att nå noll fel och ett sådant perfekt projekt som möjligt. Det är det vår förbättringscykel syftar till, att nå den optimala produkten. Vi ser också till att inte göra samma misstag flera gånger, fortsätter Allan Leveau.

Framgångsfaktor
Svenska Bostäders målsättning är att påbörja 500–700 lägenheter per år. Tack vare bred erfarenhet och god kunskap har de successivt utvecklat sitt sätt att arbeta och skapat en framgångsrik metod som ger resultat.

– Vi har ett system för att hantera ständig förbättring och utveckling. Det tror jag är en av nyckelfaktorerna. Vi har byggt sedan 1940-talet och har mycket erfarenhet och ett långsiktigt tankesätt. Vi vet vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Vi följer upp vad kunderna tycker och fyller regelbundet logglistan med deras synpunkter. Det tror jag är en tydlig framgångsfaktor. Vi får automatiskt en förankring av vårt sätt att arbeta. Hela förtaget är engagerade i den här revideringen, både förvaltning och produktion, fortsätter Allan Leveau.

Bra process och besiktningsrutin
Sofia Stendius arbetar som affärschef på NCC Building Sverige och har varit ombud i projekt Triglyfen. Precis som Svenska Bostäder belyser Sofia vikten av att aktivt samverka med kunderna i projekten.

– Jag tror på ett genuint engagemang och ett intresse från vår organisation ute på plats att samverka med kunden, lyssna och vara lösningsorienterade. Att vara ett tajt gäng med samma mål är verkligen superviktigt. Man kan inte dra åt olika håll. Detta har vi haft stort fokus på. Samtidigt har vi en väldigt bra process och en bra besiktningsrutin, säger Sofia Stendius.

Ständiga förbättringar
Ständiga förbättringar och att lära sig av tidigare misstag är centrala faktorer för Svenska Bostäder.

– Vi tittar på sådant som varit framgångsfaktorer. Ofta när man jobbar med förbättringsarbete så kan det ibland låta lite negativt. Det som faktiskt fungerar bra tar man lite för givet. På Svenska Bostäder tittar vi mycket på misstagen. Målet är naturligtvis 100 procent kundnöjdhet. Att nå dit är jättesvårt men samtidigt en otrolig utmaning. Vårt fokus är hela tiden att leverera så felfria projekt som möjligt. Varje nytt projekt ger oss ny kunskap som vi försöker följa upp och lära oss av, fortsätter Allan Leveau.

Kvitto på att vi gör rätt
På både Svenska Bostäder och NCC är man oerhört stolta över framgången, samtidigt som man blickar framåt på fortsatt utveckling och förbättringar i de kommande projekten.

– Detta betyder jättemycket för oss. Det är ett erkännande att vårt arbetssätt verkligen fungerar. Att vi lyckats med ständiga förbättringar och vår förankrade process. Vårt mål är att hela tiden nå så bra resultat som möjligt i våra enkäter med AktivBo och detta har vi verkligen lyckats med, avslutar Allan Leveau.

– Vinsten har verkligen skapat en positiv stämning internt och vi har fått ett kvitto på att det vi gör är rätt, avslutar Sofia Stendius.

På AktivBos årliga kundevent Benchmark Event prisades i år Svenska Bostäder tillsammans med entreprenören NCC för projekt Triglyfen, i kategorin Bästa Nyproduktion. Vinsten baseras på AktivBos nyproduktionsbenchmark och utses bland de bolag som under 2018 genomfört en nyproduktionsundersökning tillsammans med AktivBo.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega