Svarar du alltid på tilltal?

Annmarie Palm skriver om Sanning och konsekvens kring brister i affärsmässigt uppförande

”Vi skickade en offert, men fick aldrig något svar”.
”Han bad mig maila, men sedan svarade han inte på mailet”.
”Jag har skickat en ansökan, men de har inte ens bekräftat att de tagit emot den”.
”Hon säger på sitt mobilsvar att man ska lämna ett meddelande så att hon kan ringa tillbaka, men sedan gör hon ju aldrig det”…

Känner du igen dessa situationer? Kanske känner du dessutom igen dig själv. Är du en person som låter bli att svara när det inte känns prioriterat? Då kan vara dags att du tar dig en funderare på vad det kan få för faktiska konsekvenser när dina svar uteblir.

Brister i vett och etikett
I kontakt med de människor som vet att jag jobbar med att öka medvetenheten kring ”behavior” kopplat till business får jag ta emot mycket frustration kring saker man retar sig på i sin omgivning. Det som kommenteras handlar om brister i vett och etikett i de mellanmänskliga relationerna.

Och det är mycket som upprör. Faktum är att många också hävdar att nonchalansen när det gäller uppförandefrågor i arbetslivet har blivit mycket mer utbredd de senaste åren. Så tråkigt och onödigt kan man tycka.

Vad beror det på?
Men vad beror det då på att många medvetet eller omedvetet exempelvis bortprioriterar detta med att svara på tilltal och att återkoppla. Självklart handlar det många gånger om stress. Det råder det ju ingen tvekan om.

Men är det alltid ok att skylla på att det är hektiskt på jobbet? Det tycker inte jag. Att uppträda med ett gott, vad jag kallar, business behavior handlar om att ta ansvar och att visa respekt. Den den som undviker att hålla en dialog igång visar brister i just detta. Respekt.

Och ja, det får konsekvenser. Jag brukar hävda att det tar typ tio sekunder att svara på ett mail eller ett mess.

Svara även om du inte har ett svar
Är du inte intresserad eller har du inget svar, då är det just det du ska skriva. Har du svårt att i all hast komma på några lämpliga meningar, så föreslår jag att du författar några hövliga standardsvar som du sedan alltid kan klippa in i dina svarsmejl och mess.

Den som söker dig får då ett ärligt svar och kan fokusera på annat och andra, och du själv ges möjlighet att bli lämnad i fred. Du behåller din och ditt företags image. Ingen skada skedd.

”Fat and happy”
I ekonomiskt framgångsrika företag finns det idag många chefer och medarbetare som inte har vett att uppföra sig. Och de allra flesta verkar också komma undan med det. Det går ju bra för företagen ändå, och de får därför också behålla sina positioner. Attityden känns helt enkelt lite ”fat and happy”.

Men samtidigt pratas det ofta illa om de här personerna. Inte bara bland kollegor utan också utanför jobbet. Det dåliga ryktet sprider sig, och det är nu det kan börja bli besvärligt. Kanske är det inte alltid är så kännbart för den aktuella medarbetaren, men däremot ofta för företagets vidare attraktion över tid.

Relationer ännu mer värdefulla
Lika lätt som det kan vara att bli vald, lika lätt är det förstås att bli bortvald. Framförallt nu när vi ställer om utifrån de förutsättningar som gäller i digitaliseringen. I

vår uppkopplade värld är de personliga mellanmänskliga relationerna ännu mer värdefulla och att exempelvis svara på tilltal eller strunta i återkoppling kan vara det som avgör om det blir affär eller om någon vill bli anställd i just ditt företag.

Allt räknas
Allt räknas. Att du svarar, när du svarar och hur du svarar.

Samtidigt är det är inte enbart kunder som väljer bort leverantörer. Jag träffar även bolag som aktivt väljer bort en del kunder. Man tröttnar helt enkelt på att bli dåligt behandlade och det kommer till en punkt där relationen tar för mycket energi. Man väljer då hellre att avveckla den typen av kunder.

Att agera med ett gott business behavior, det vill säga vett och etikett i arbetslivet är i högsta grad en konkurrensfråga. Både för dig själv som fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden och för det företag du jobbar på. Det finns en mängd bolag där man är fantastiskt duktiga på det här, även i fastighetsbranschen.

”Great och ännu mer lönsam”
Men tänk om ännu fler kunde bli medvetna om hur mycket det finns att vinna på att i alla lägen prioritera ett gott respektfullt uppförande. Så många fler hållbara affärsrelationer som skulle skapas och så många bolag som skulle gå från ”good och lönsamma” till ”great och ännu mer lönsamma” – även på det mänskliga planet.

För framgång mäts ju inte bara i pengar, eller hur? Det är kanske något att tänka på nästa gång du bara struntar i att svara när någon i din omgivning vill dig något?

Annmarie Palm
Föreläsare och författare inom business behavior

Läs mer om Annmarie Palm och business behavior här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega