Nyproduktion bidrar till ökad rörlighet

En ny studie från Helsingborgshem visar att nyproducerade bostäder underlättar för inflyttning till staden och möjliggör för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. 177 nyproducerade bostäder medförde att 257 andra bostäder blev lediga i Helsingborg.

Nya bostäder skapar flyttrörelser som innebär att bra bostäder i befintligt bestånd frigörs och detta bidrar till en bättre matchning på bostadsmarknaden. Att olika typer av nya bostäder tillförs medför att olika behov tillgodoses. Vissa nya projekt lockar exempelvis i högre grad villaägaren. De flyttrörelser som uppstår skapar ett brett utbud av vakanser i hela kommunen.

– Vi ser det som särskilt viktigt att det frigörs bostäder i alla delar av Helsingborg. Det innebär att en stor bredd av lägenheter blir tillgängliga, vilket bidrar till att människor kan få in en fot på bostadsmarknaden, samtidigt som de som redan har en bostad kan hitta alternativ som bättre passar deras behov, säger Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem.

Utgångspunkt för studien har varit 177 nyproducerade bostäder i form av lägenheter och radhus som Helsingborgshem tillförde bostadsmarknaden i Helsingborg mellan juli 2016 och mars 2018. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya bostäder innebar att 257 andra bostäder blev vakanta i Helsingborg. Av vakanserna som skapats var 167 hyresrätter, 51 bostadsrätter och 39 villor/radhus.

– Genom att kartlägga flyttrörelserna får vi kunskap som hjälper oss att förstå hur vi kan bidra till att människor får möjlighet att hitta en bostad som matchar deras behov. En skillnad i den här studien jämfört med den förra är att vi har hyrt ut delar av de nya bostäderna med förtur till våra egna hyresgäster. Syftet med boendeförtur har varit att öka rörligheten ytterligare i vårt eget bestånd, vilket studien indikerar att vi har lyckats med, avslutar Sinna Broberg.

Sammantaget har 637 nya lägenheter studerats som gjort det möjligt för 1 303 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya bostäder innebar att 772 andra bostäder blev lediga i Helsingborg. Av vakanserna var 465 hyresrätter, 160 bostadsrätter och 147 villor/radhus i hela Helsingborg.

Källa: Helsingborgshem

Läs mer om Helsingborgshems studie av flyttkedjor här

Kontakt:
Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem
Tel. 042-20 80 58, sinna.broberg@helsingborgshem.se
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega