Regeringen vill öka hyresgästers valfrihet

Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget ska bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.

Utgångspunkten är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan avse till exempel lägenhetens utrustning eller dess underhåll.

Efter tio år ska den överenskomna ersättningen behandlas på samma sätt som hyran för lägenheten i övrigt och ingår då  i hyresnämndens prövning av vad som är skälig hyra för lägenheten. Det ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

Reinhold Lennebo.

”Kommer inte fungera”
Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo säger att syftet med förslaget är gott, men att det inte kommer fungera.

– Ökad valfrihet är bra och regeringens målsättning är rätt, men den kommer inte att kunna infrias med det här förslaget. Skälet till det hittar vi i den nuvarande hyreslagstiftningen. Den kräver att prissättningen av de olika alternativ som hyresvärden erbjuder hyresgästen ska godkännas av Hyresgästföreningen, säger Reinhold Lennebo.

– Om prislappen är för låg för att en åtgärd ska kunna genomföras, kommer den inte heller att vara möjlig att välja för hyresgästen. Det är så det ofta fungerar idag och det har effektivt bromsat utvecklingen av hyresrätten som boendeform, säger Reinhold Lennebo.

Ökat skydd vid ombildning
I propositionen föreslår regeringen också att skyddet för hyresgäster vid ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 2 oktober 2019.

Källa: Regeringen och Fastighetsägarna

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega