Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Höjd Las-ålder och ålder för uttag av allmän pension

I Sverige finns ingen formell pensionsålder utan olika regelsystem med pensionsrelaterade åldersgränser kan påverka när arbetstagare väljer att lämna arbetslivet.

I lagen om anställningsskydd (Las) har arbetstagaren rätt att kvarstå i anställningen till 67 år och enligt socialförsäkringsbalken kan den allmänna pensionen tas ut från 61 års ålder. 2014 träffades en blocköverskridande politisk överenskommelse om att de pensionsrelaterade åldersgränserna ska höjas för att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner.

Det första förslaget som bygger på överenskommelsen har nu kommit och innebär att anställningsskyddet förlängs till arbetstagaren fyller 69 år (proposition 2018/2019:91). Beslut fattas i riksdagen innan sommaren.

Lagändringen innebär att rätten att kvarstå i anställningen höjs i två steg:

  • från 1 januari 2020 till 68 år
  • från 1 januari 2023 till 69 år

Möjligheten att avsluta anställningen med ett skriftligt besked vid 67 år tas bort och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande när arbetsgivaren vill avsluta anställningen när arbetstagaren uppnått den nya Las-åldern. Förenklingen innebär att kravet på saklig grund vid uppsägning inte gäller, att arbetstagaren inte kan ogiltigförklara uppsägningen samt att viss informationsskyldighet tas bort.

Däremot införs möjligheten för arbetstagaren att begära överläggning med arbetsgivaren innan uppsägningen läggs. I propositionen föreslås vidare att den tidsbegränsade anställningsformen för de som fyllt 67 år tas bort.

Notera att de nya reglerna i Las inte kommer att få genomslag direkt om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal som innehåller regler om att arbetsgivaren kan avsluta anställningen när arbetstagare fyllt 67 års ålder. De kollektivavtalade reglerna gäller fram till dess avtalet löper ut. De flesta kollektivavtal på arbetsmarknaden kommer att löpa ut under 2020 och de nya Las-reglerna kommer att träda i kraft tidigast när nya avtal är tecknade.

Nästa lagändring som påverkar pensionsbesluten kommer i höst då riksdagen beslutar om ändring av tidpunkten för uttag av den allmänna pensionen. Förändringen innebär följande:

  • Från 1 januari 2020 höjs den lägsta ålder för uttag till 62 år
  • Från 1 januari 2023 höjs den lägsta ålder för uttag till 63 år
  • Från 1 januari 2026 höjs den lägsta ålder för uttag till 64 år

Vissa ålderstak i socialförsäkringssystemet och för rätten till a-kassa planeras att höjas från 2023 som en konsekvens av de kommande förändringar i Las och det allmänna pensionssystemet.

Charlotta Stensson 
förhandlingschef Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Höjd Las-ålder och ålder för uttag av allmän pension"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega