”Förvaltarrollen blir alltmer specialiserad”

Jahn Wahlbäck.

Jahn Wahlbäck, seniorkonsult på Fasticon och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Morgondagens förvaltaruppdrag blir uppdelat i flera roller där affärs- och kundförvaltaren blir spindeln i nätet. Så ser Jahn Wahlbäck, seniorkonsult på Fasticon och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd att förvaltarrollen blir mer specialiserad.

vinjett_fyra_snabba_med

 

 

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
Vi har någonstans runt 550 000 000 kvadratmeter att förvalta i Sverige, fastigheter med vitt skilda användningsområden och alla med sina hyresgäster/brukare med sina krav och önskemål om kvalitet och service. Fastighetsförvaltning i sin ”moderna” form är en ung och till stora delar outvecklad bransch.
Det finns hur mycket som helst att göra vad gäller att förbättra och öka effektiviteten och skapa lönsamhet både vad gäller hårda som mjuka värden.

Hur tycker du att branschen sköter förvaltningen av sina fastigheter i dag?
Det ser väldigt olika ut, tyvärr sköter man inte sina fastigheter och kunder ur ett helhetsperspektiv. I dom flesta fall hanterar man sina fastigheter och kunder mycket kortsiktigt vilket ger problem längre fram – husen kommer ju att finnas där 80?100 år och ibland mycket längre. Själv bor jag i ett hus byggt 1911 och ”den vackra damen” kräver omsorg!

Vad kan göras bättre och hur?
Framför allt ser jag att perspektivet behöver vidgas så att vi tar vara på alla parametrar som är viktiga för oss när vi ska analysera utfall och göra korrekta bedömningar och se hur allt hänger ihop. Utan en bra historiebeskrivning kan vi inte göra dom analyser som behövs för att lägga fast mera långsiktiga affärs- och förvaltningsplaner. Vi måste få branschen att ta sig ur ettåriga budgetar och arbeta mer långsiktigt.

Hur ser du på fastighetsförvaltarens roll och uppdrag i framtiden?
Morgondagens förvaltaruppdrag kommer att vara uppdelat i flera roller där Affärs-/Kundförvaltaren är spindeln i nätet genom att arbeta med att samla fakta och ansvara för analys, planering, styrning och uppföljning. Kring sig har hon/han Tekniska Förvaltare, Projektledare och alla andra roller som behövs för att leverera dom tjänster som erfordras för att tillhandahålla en kompetent förvaltning i egen regi eller med leverantörer.

?  Trenden är tydligare rollfördelning, en bättre efterlevnad av de avtal man tecknar och framför allt nu när det byggs så mycket att vi redan i projekteringen förstår hur viktigt det är att förvalta fastigheterna lite längre än AB och ABT:s garanttider.

Jahn Wahlbäck, Fasticon, är en av många experter i Förvaltarforums redaktionsråd. De närmaste veckorna ger alla våra experter sin syn på dagens och framtidens fastighetsförvaltning och förvaltare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega