Ny chef i nytt bolag

Reine Jonsson har den 1 januari tillträtt rollen som förvaltningschef i det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter.

Reine kommer från kommunens fastighetskontor där han de senaste åren har varit enhetschef för fastighetsförvaltningen.

Bolaget, som är helägt av Sollentuna kommun, har bildats med syfte att samla och effektivisera förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter. Sollentuna Kommunfastigheter AB har i stort bemannats med medarbetare från kommunens tidigare fastighets- respektive projektavdelning.

Dessutom får de värdefulla kultur- och naturfastigheterna en egen förvaltningsavdelning. Bolaget är i behov av ytterligare medarbetare och rekrytering av flera tjänster pågår.

– Det känns väldigt spännande med denna nystart för förvaltningen av Sollentunas fastigheter, säger Reine Jonsson.