”Bilden av allmännyttan stämmer inte”

Mattias Tegefjord, vd på Uppsalahem, gillar att jobba med utveckling.

Privata toppchefen Mattias Tegefjord blev vd på Uppsalahem. Nu delar han med sig av sin långa erfarenhet av fastighetsbranschen och berättar hur det är att ”byta sida”.

Mattias har haft en framgångsrik karriär med ledande positioner i flera privata bolag i fastighetsbranschen. Han har varit konsult på Tyréns, affärsområdeschef på John Mattson och förvaltningschef på KLP. Efter det var han affärsenhetschef på ISS, förvaltningschef på Stenvalvet och vd på Mitt Alby.

Sedan den 17 augusti är han vd på Uppsalahem och den första frågan blir därför: vad är den största skillnaden mellan att jobba i privata och allmännyttiga bolag?

Vinst och samhällsnytta
– Den stora skillnaden är att det inte är det stora fokuset på att maximera intäkt och förbättra vinstmarginalen. Jag är van vid att det brukar vara överordnat alla andra frågor. Det är klart att Uppsalahem ska bedrivas på ett lönsamt sätt och ha god ekonomi. Men det finns så många andra värden som också är lika viktiga: hur vi bidrar med hållbar samhällsnytta och inte maximerar hyrorna eftersom vi ska ha rimliga hyror, så att även hushåll med låg inkomst har råd att bo någonstans och kan efterfråga våra lägenheter, säger Mattias.

Större möjlighet att påverka
En annan skillnad mellan privata och allmännyttiga bolag som Mattias tar upp är den politiskt styrda ägaren och den politiskt tillsatta styrelsen.

– I privata bolag brukar man sätta ihop en styrelse med människor som primärt är väldigt duktiga på fastighetsfrågor som projektutveckling, finansiering och så vidare. Inte sällan har man även med någon som tidigare själv varit vd på ett fastighetsbolag. Här är grunden att man är förtroendevald och som ledamot bygger man många gånger upp sin kompetens i fastighetsfrågor efterhand. Vi kan därför emellanåt ha ett kunskapsövertag från tjänstemannahåll i frågor där vi får möjlighet att påverka i lite högre utsträckning än man brukar i privata bolag.

Farhågor kom på skam
Att Uppsalahems ägare prioriterar att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll och lyfta socialt utsatta områden innebär fördelar för bolaget.

– Jag trodde det skulle vara svårare att attrahera duktiga medarbetare och att det skulle vara lite lägre tempo. Men den fördomsfulla bilden av allmännyttan stämmer inte. Det beror också på att arbetsmarknaden har förändrats. Väldigt många tycker att det är viktigt att jobbet har en meningsfull dimension, att man får bidra med något som gör skillnad.

Mattias ser heller inga stora skillnader i verksamheten mellan privata och allmännyttiga bolag. Han menar att kvaliteten kunskapsmässigt är mycket hög i allmännyttan, att bolagen satsar mycket på utveckling och att förvaltningen är lika bra som i många privata bolag.

Präglad av tuffa villkor
Vilka av Mattias erfarenheter har han störst nytta av på Uppsalahem?

– När vi talar om ledarskap var jag affärsenhetschef på ISS, som är ett jättestort börsnoterat bolag med en lågmarginalverksamhet där vi sålde tjänster. Det har präglat mig väldigt mycket. ISS var väldigt duktiga på skolning av chefer och ledare, så de fick bra utbildningar. ISS hade också en rätt tajt ekonomisk styrning som gjorde att man verkligen var tvungen att jobba systematiskt med sitt chefskap och med effektiviseringar. Det var tufft på många sätt, men det har präglat mig ganska mycket på ett positivt sätt. Så jag har med mig mycket därifrån både när det gäller mitt ledarskap och att prioritera rätt frågor för att få tillräcklig effektivitet.

Kunskap om motparterna
Mattias breda branscherfarenhet av konsulttjänster, tjänsteförsäljning, serviceleveranser och fastighetsförvaltning är en fördel i hans nuvarande arbete på Uppsalahem.

– Jag har jobbat för många av parterna som åstadkommer produkten som våra hyresgäster bor i. Jag förstår villkor och förutsättningar på andra sidan bordet och har en tydlig uppfattning om hur de styrs och vad deras lönsamhet bygger på, så att vi kan hitta hållbara samarbeten.

Samverkan för hållbarhet
En annan erfarenhet som Mattias har nytta av idag är hans arbete med social hållbarhet när han var vd på Mitt Alby som ägdes av Anders J Ahlström Fastighets AB.

– Vi gav oss med ganska stor kraft in i att försöka hitta samverkan mellan kommun, offentliga aktörer, men också ideell sektor och privata näringsidkare. Syftet var att bygga ett bättre lokalsamhälle med bättre förutsättningar. Därifrån har jag fått med mig väldigt mycket som jag har kunnat bidra med på Uppsalahem, så att vi kan ta arbetet ett steg till och kanske vara lite mer offensiva i vårt arbetssätt kring sociala hållbarhetsfrågor.

”Ville bygga stora hus”
Hur kom det sig att Mattias började jobba i fastighetsbranschen från början?

– Jag pluggade väg och vatten och är civilingenjör inom bygg snarare än inom fastighet. Jag lockades av det storskaliga och bestående. Jag ville bygga stora hus eller stora broar. Det tyckte jag kändes spännande. Så det var det som lockade från början. Men sen blev det andra delar av fastighetsföretagandet, säger Mattias och tillägger;

– Jag jobbade först sju år på Tyréns med tjänster som riktade sig till fastighetsbolag och hjälpte till att skapa ordning och reda och struktur i olika arbetssätt. Genom att hjälpa dem att hitta mer stringenta arbetssätt, jobba med stödverktyg och effektivitetsfrågor bekantade jag mig med bolagen. Sen lockades jag av att inte bara vara konsult, utan få vara kvar i ett fastighetsbolag, jobba vidare med förbättringar och se resultat. Så då gick jag över till fastighetsägarsidan och blev affärsområdeschef på John Mattson.

Erfarenhet av servicejobb
Mattias är uppväxt i Uppsala, så man kan säga att han är tillbaka på hemmaplan igen. Under skoltiden i Uppsala och när han pluggade på KTH i Stockholm jobbade han alltid extra med olika servicejobb, till exempel som lokalvårdare och fönsterputsare. Han menar att den erfarenheten har påverkat honom som chef.

– Att förstå hur servicen i yttersta ledet går till och vilka förutsättningar den har tycker jag har präglat mitt sätt att vara och mitt ledarskap. Jag förstår kanske tydligare konsekvenser, vad det ena eller det andra leder till för dem i yttersta ledet.

Tre viktigaste frågorna
På frågan ”vilken är den viktigaste frågan i branschen för dig” ger Mattias tre svar:

– Om man tittar på Uppsalahem är en av de frågor som är angelägna att knäcka: hur vi ska kunna bygga i tillräcklig kvalitet till ett rimligt pris. Prisutvecklingen har gjort att alla fastighetsägare som ska bygga har svårt att få ihop kalkylen.

– Sen har vi hyressättningen. Det skulle verkligen behövas en ökad tydlighet och en mer tidsenlig modell för att sätta hyror. Idag är det nästan så att man straffas om man jobbar mycket med hållbarhet. För att få höja hyresnivån så mycket som möjligt ska du slita ut allting och sätta in nytt. Men du får ingen hyreshöjning om du renoverar ett kök och behåller en gedigen trästomme, höjer bänkhöjden och målar om till samma pris.

– Men tittar vi i ett mer intressant och framåtriktat perspektiv så är det ju digitaliseringen, fastighetsautomationen och tjänsteinnehållet kring boendet som jag tycker är en oerhört spännande och viktig fråga. Det kommer vara ett paradigmskifte när det slår igenom fullt ut.

Bästa med jobbet
Mattias tycker det bästa med jobbet som vd på Uppsalahem är att han får jobba mycket med utveckling och med många olika frågor.

– Hur ska vi utvecklas och bli ännu bättre? Jag tycker det perspektivet är väldigt energigivande och det är kul att få bidra med min erfarenhet och jobba med de frågorna. Att ifrågasätta hur vi gör saker, varför och om det finns bättre vägar framåt. Sen är det också väldigt kul att man har så stort mandat att påverka, så att man faktiskt kan göra skillnad.

Ordning och reda
Bra fastighetsförvaltning kännetecknas enligt Mattias av ordning och reda, hög förutsägbarhet och bra prognos-precision.

– Man har koll på grejorna, vet när kostnader kommer och kan förutse det. Då får man arbetsro på ett helt annat sätt. Med bra förvaltning kan vi jobba mer planerat och långsiktigt med jämna flöden på ärenden och ganska låga kostnader för felavhjälpande underhåll. Har man inte bra förvaltning är man mer händelsestyrd och får släcka bränder.

Hur vet man om man har bra förvaltning eller ej? Mattias menar att den tydligaste signalen är nöjda hyresgäster och nöjda medarbetare.

Råd till nya chefer
Vilka är Mattias bästa råd till nya chefer i branschen?

– Det kanske allra viktigaste är att man måste vara pålitlig som chef. Du ska lyfta fram och ära den som äras bör. Och om du är ansvarig för en verksamhet och det uppstår misstag och fel får du inte hänga ut någon, utan stå upp, säg att du är ansvarig för verksamheten och att du ansvarar för att det har blivit fel. Det skapar en trygghet i gruppen. Chefen står upp för oss, tar ansvar och lyfter fram den som ska äras.

– Nästa råd är att vara en förebild, att faktiskt inte bara säga hur det ska vara, utan att visa det också och agera på det sättet, så att man skapar en vilja att följa ledaren, inte gör det för att man måste, utan för att man vill bidra och kanske ser upp lite till chefen.

– Ett annat råd är att kommunicera en tydlig bild och vision av var vi ska någonstans. Vad är viktiga frågor för mig, vilka parametrar ska vi jobba mot för att jag ska vara nöjd? Då vet alla också vad de kommer att följas upp på.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Vem blir nästa branschprofil?

Den som blir intervjuad får välja vem som ska bli intervjuad nästa gång och skicka med en fråga.

– Jag skulle vilja att ni intervjuar Johanna Frelin som har blivit vd på Riksbyggen. Fråga henne vilka fördelar och utmaningar hon har som vd på Riksbyggen utifrån sin något okonventionella bakgrund med bred erfarenhet från vitt skilda branscher och hur hon nyttjar det i sitt ledarskap, säger Mattias Tegefjord.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega