Förvaltaryrket blir mer komplext och roligare

Det kommer ställas helt nya och mer komplexa krav på förvaltarrollen i framtiden. Det står helt klart enligt paneldiskussionen på seminariet Framtidens Förvaltare i onsdags. Men jobbet blir också roligare.

Förvaltarforum hade samlat fem av branschens tongivande profiler på podiet: Anders Borggren, chef för teknisk drift på Fabege, Anette Sand, vd för Familjebostäder, Mikael Dimadis, vd Einar Mattsson Fastighetsförvaltning, Gunnar Isaksson, vd Hestia samt Marie Bucht, vd Novi Real Estate.

Några gemensamma slutsatser är att förvaltaren blir än mer av en tjänste- och serviceleverantör som ska tillfredställa kundernas nya och mer specifika krav. Nytt blir också att branschen måste samarbeta mer och söka nya partnerskap för att klara detta och andra utmaningar som digitaliseringen, hållbarheten och segregationen.

Förvaltarna måste också bli bättre på att tala investerarnas ekonomiska språk. Sammantaget blir jobbet också ännu roligare och viktigare.

Nya utmaningar
Anders Borggren från Fabege inledde diskussionen med att betona att digitaliseringen ger massor med fördelar och effektiviseringar men också innebär nya utmaningar för hur vi säljer våra tjänster.

– Om kunderna i dag betalar för kvadratmeter kommer de i framtiden snarare att betala för tjänster som gör att de kan effektivisera sin verksamhet och skapa bättre affärer, vilket ställer krav på oss att vara ständigt mer närvarande, säger Anders Borggren. Men det kommer vi också få tid till tack vare digitaliseringen.

Anders Borggren ser också en mer differentierad och specialiserad förvaltarkår, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen.

Hållbarhet och segregation
Anette Sand på Familjebostäder bekräftade Anders Borggrens tankar men förde också fram hållbarhet och minskad segregation som stora utmaningar.

– Samhället har lagt ned mångmiljonbelopp i så kallade utsatta områden utan att det har hänt någonting. Nu måste vi hitta nya angreppssätt och samarbeten och inte göra mer av samma. Det är viktigt för hela branschen eftersom även alla med fastigheter i närheten av dessa områden drabbas av minskade värden.

– Och klarar vi inte miljöutmaningarna spelar det ingen roll vad vi gör i övrigt. Därför måste vår verksamhet både bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad biologisk mångfald, samtidigt som vi ser till att förbereda våra hus så att de klarar stora stormar och översvämningar.

Ökad yrkesväxling
Mikael Dimadis på Einar Mattsson lyfte fram kompetens, utveckling och ledarskap som avgörande frågor.

– Ökad yrkesväxling, det vill säga att låta människor byta yrken inom branschen, är en viktig faktor för att trygga kompetensen. Vi måste ha ett ledarskap som möjliggör detta. Även trainee-program och mentorskap behövs för att lyckas.

– Alla nya hus som byggs innehåller alltmer komplicerade tekniska system och hyror och avgifter blir allt högre. Det ställer ännu högre krav på att att vi kan tillmötesgå kundernas krav på service och tillgänglighet. Vi måste ta vårt ansvar och se till att vi har kunskap.

Prata avkastning
Gunnar Isaksson på Hestia betonade att förvaltare måste bli bättre på att prata avkastning på investeringar för att få gehör hos dem som bestämmer (ägarna).

– Found managers, asset managers och fastighetsägare är ofta helt ointresserade av tekniken utan vill veta vad IRR (internal rate of return), genomsnittlig årlig avkastning är på till exempel en energieffektivisering eller en digitalisering. Sådant är vi förvaltare generellt dåliga på att kommunicera.

– Positivt för oss i förvaltningsbranschen är att mer fokus troligen läggs på förvaltning nu när räntorna stiger igen. Det bidrar till att göra förvaltaryrket mer spännande framöver.

Synergier med partners
Även Marie Bucht på Novi Real Restate framhöll att digitaliseringen kommer att göra förvaltaryrket mer komplext men också mer spännande.

– För att bli ännu duktigare på det vi gör måste vi ha en ännu närmare dialog med våra hyresgäster och hitta nya affärsmodeller och synergier med nya partners, sa Marie Bucht.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs även

Bra betyg för Framtidens Förvaltare

Mingelbilder från framtidens Förvaltare

Årets Fastighetsförvaltare 2018

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega