Digitalt verktyg visar på ojämställdhet

Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar, säger Minke Wersäll, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Forskningen visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer.

Inte samma förutsättningar
I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar har man inte samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som i mansdominerade verksamheter.

Arbetsmiljöverkets digitala verktyg jämför olika arbetsplatser och synliggör genusskillnader och förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Rätt till sund och säker arbetsmiljö
– Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar. Här är förutsättningarna för arbetet och arbetsmiljön sämre, riskerna för ohälsa liksom risken för att lämna anställningen i förtid är också större, säger Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket och tidigare projektledare för Kvinnors arbetsmiljö.

– Det drabbar både kvinnor och män som arbetar inom dessa verksamheter, därför är det viktigt att synliggöra och reflektera över genusskillnaderna och förebygga ohälsan.

Användas av alla större organisationer
Verktyget riktar sig främst till kommuner, men kan även användas av alla organisationer som är så pass stora att det går att jämföra två olika verksamheten hos en och samma arbetsgivare. Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser.

Synliggör ojämställda arbetsförhållanden
– Testet ger inte svar på om arbetsmiljön uppfyller krav i lagstiftningen. Men det kan ge ett underlag för att uppmärksamma ojämställda förhållanden som, direkt eller indirekt, kan påverka förutsättningarna för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för alla, säger Minke Wersäll.

Länk till verktyget: Organisera för en jämställd arbetsmiljö

Mer information: Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket och tidigare projektledare för Kvinnors arbetsmiljö, telefon 010-730 97 45.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega