Järfälla köper solceller som tjänst

Jakobsbergsskolan i Järfälla kommun är en av fastigheterna där solceller kommer installeras.

Järfälla är första kommunen som upphandlar solceller som en tjänst.

Energibolaget Eneo Solutions har vunnit den första offentliga upphandlingen i Sverige där solceller upphandlas som en tjänst.

Bolaget kommer installera solpaneler på tio av Järfälla kommuns fastigheter, varav sju skolor. Totalt kommer 770 kilowatt installeras och ge fastigheterna lokalproducerad, grön el.

Slipper drift och monitorering
Detta är den första offentliga upphandlingen i Sverige där elköpsavtal (internationellt känt som PPA, Power Purchase Agreement) för lokalproducerad solel upphandlas.

– Vi såg över hur vi på bästa sätt skulle installera solceller och såg att det fanns andra vägar att gå än att äga panelerna själva, säger Emanuel Olofsson, driftschef i Järfälla kommun.

Han berättar att upphandlingen med PPA innebär att kommunens förvaltning inte behöver lägga ner resurser på drift och monitorering av anläggningarna.

Fast pris per KWH
– Istället får vi ett fast pris per levererad kilowattimme som är lägre än priset som vi betalar för el från nätet, samtidigt som vi ökar mängden förnyelsebar elproduktion lokalt i Järfälla, säger Emanuel Olofsson.

Projektet innebär att Järfälla kommun kommer närmare sitt mål om att öka den installerade effekten av egenproducerad förnybar el i fastighetsbeståndet till en megawatt fram till 2025.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega