Bättre förvaltning med digital information

Snart startas inom innovationsprogrammet Smart Built Environment ett projekt för att definiera och ta fram digitaliserad förvaltningsintressant objektinformation. Allt för att göra förvaltningen mer effektiv och kvalitativ.

Många fastighetsägare har i dag dålig koll på exakt vilka installationssystem och produkter som är inbyggda i deras hus. Det innebär ofta att förvaltningen riskerar bli ineffektiv och kvalitén inte alltid så bra som den kan bli.

Effektivare och ökad kvalitet
– Syftet är att effektivisera och öka kvalitén i förvaltningen samt minska energianvändning och miljöpåverkan, säger Lars Lidén på Meta som leder arbetet. För att lyckas måste vi ha tillförlitlig information om våra hus.

– Ett stort problem i dag när vi bygger nytt, bygger om eller renoverar är att vi inte kan ställa relevanta krav på information eftersom vi inte vet riktigt vad vi vill ha och behöver.

Tre olika steg
Projektet består av tre olika steg:

  1. Definiera vad som är intressant objektinformation ur olika intressenters perspektiv
  2. Beskriva en praktisk användbar digitaliserad metod för att åstadkomma ett obrutet flöde av information genom hela tillverknings-, bygg- och förvaltningsprocessen – i båda riktningar
  3. Beskriva praktiskt användbara arbetsflöden, organisation, krav på resurser, kompetens med mera.

Gemensam miniminivå
– Förmodligen har man olika behov beroende på vilken typ av byggnader man har och vilken organisation man är. Målet är att börja med någon form av gemensam miniminivå, säger Lars Lidén.

Projektet löper under resten av år 2017 och hela 2018.

Öppet för alla
Tisdagen den 26 september hålls ett startmöte på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

– Alla som vill delta och har nåt att tillföra är hjärtligt välkomna. I dag är vi 10–15 organisationer representerade i gruppen men blir gärna fler, säger Lars Lidén.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@redaktionen.se

 Kontakt: lars.liden@metafa.se

Ladda ned inbjudan till startmötet

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Relaterade artiklar:

Tre skäl att ha bättre koll på din hus

Vägen till det obrutna informationsflödet

Så börjar du om du vill ”bimma” dina hus

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär