Matavfallssortering är en utmaning och kräver kreativitet

Foto: Lasse Burell / SVOA

Allt fler kommuner ställer högre krav och har hårdare regler för sortering av sopor. Att sortera ut matavfall är till exempel nytt i Stockholms Stad sedan årsskiftet. Vasakronan är redan på bollen och märker ökat intresse från kunderna.

2024 måste alla kommuner samla in livsmedels- eller köksavfall, i spåren av EU:s avfallsdirektiv, och många kommuner erbjuder redan idag ett system för separat insamling av matavfall även om det inte föreligger något tvång. Men allt fler kommuner inför nu krav på att fastighetsägare ska sortera ut matavfallet.

Stockholm Stad införde kravet vid årsskiftet, och sedan dess måste fastighetsägare se till att ha en lösning på plats – både för hyresgäster, men också för de som ska hämta avfallet.

Matavfall blir biogas
Lena Lausevic, miljöinspektör på Stockholms stad med fokus på avfallsfrågor, säger att kravet bland annat grundar sig i Sveriges mål kring insamling av matavfall och kommande lagstiftningar om bioavfall. Matavfallet har många fördelar jämfört med hushållsavfallet, berättar Lena.

– Det man slänger i hushållsavfallet går till energiutvinning och förbränns, men just matavfall har andra värden som kan användas till annat. Det blir till exempel biogas och biogödsel.

Undantag från kravet
Kravet omfattar alla fastighetsägare i Stockholm som har vanliga soprum med sopkärl. Har man andra lösningar för avfall kan man fortfarande undgå kravet, åtminstone fram till 2024 när kravet omfattar alla kommuner i landet.

– De som har säckhämtning, till exempel sopnedkast och sopkarusell, eller de fastigheter som har en sopsug utan separat nedkast för matavfall behöver inte sortera matavfallet än, säger Lena Lausevic.

Ansöka om dispens
Har man ännu inte lyckats hitta en bra lösning för att sortera avfallet går det att ansöka om dispens hos Stockholm Stad. Då kan man till exempel få längre tid på sig att upprätta en fungerande lösning.

– De flesta som ansöker om dispens gör det på grund av platsbrist i fastigheten. I andra fall handlar det om att man inte kan sortera av någon anledning, eller att arbetsmiljön för hämtarna blir för besvärlig, säger Lena Lausevic.

Kravet kräver kreativitet
För de fastighetsförvaltare som idag förvaltar fastigheter med soprum och sopkärl gäller det att vara kreativ. Att få in ett extra sopkärl i soprummet, som dessutom ska vara tillgängligt för sophämtare, kan vara enklare sagt än gjort.

– Dels finns det villkor man ska uppfylla för ett soprum, dels behöver man få in ett extra kärl i fastigheten. Men i grund och botten är det lika mycket sopor, säger Lena Lausevic.

Tillsyn av Stockholms Stad
Det många gör är att minska antalet kärl för det ordinarie avfallet, och ställer in ett nytt för matavfall, berättar Lena, som samtidigt betonar att det är viktigt att hitta en lösning som passar både boende och de som hämtar soporna. Tillsynsmyndighet kommer att vara Stockholms Stad.

– Vi kommer så småningom att börja följa upp det. Vad konsekvenserna blir om man inte följer kraven är svårt att säga, det blir lite varje enskilt fall. Men det skulle kunna resultera i ett föreläggande.

Vart vänder man sig som förvaltare om man behöver hjälp med det här?
– Är det så att man behöver rådgivning kan man vända sig till renhållaren, för det kan vara svårt att bedöma allt själv. Men med lite planering går det mesta att ordna.

Katja Leander, Vasakronan.

Katja Leander, teknikområdeschef för Stockholm öst på Vasakronan, jobbar dagligen med avfallsfrågor. Hon har nära kontakt med både förvaltare och hyresgäster om hur man på bästa sätt hanterar avfallsfrågan. Hon berättar att frågan har hög prioritet hos Vasakronan, och att man sedan en tid tillbaka redan har börjat få matavfallssortering på plats. Men även Vasakronan har behövt anpassa sig efter det nya kravet.

– I många fastigheter har vi ett separat rum för matavfallet, då slipper vi ta utrymme från det befintliga soprummet, samtidigt som det blir lite trevligare. Men det är ju inte möjligt i alla fastigheter, säger hon.

Ska vara enkelt för hyresgästen
Man får utgå ifrån de förutsättningar man har, menar hon, och lyfter bland annat fram just lösningar som separata soprum för hushållssopor och matavfall.

– Men för hyresgästens skull är det viktigt att rummen är i närheten av varandra, så det är enkelt att slänga avfallet. Man ska inte behöva gå till olika ändar av fastigheten. Avfallshanteringen ska vara bekymmersfri och så tydlig som möjligt, säger Katja Leander.

Intresset från Vasakronans hyresgäster är stort. Frågor om vad man får sortera i matavfallet och vad som gäller när det kommer till påsar och hantering av avfallet blir vanligare för varje dag som går, berättar Katja Leander.

– Sedan är det fortfarande en period av att vänja sig, för avfallshantering är väldigt mycket ett beteende, och att ändra beteende kan ta ett tag. Där tror jag att alla hyresvärdar måste hjälpa till.

Tips till förvaltare:

  1. I de flesta fastigheter handlar det inte om så stora ytor. Man behöver inte gigantiska rum. Det räcker med ett eller några matavfallskärl till att börja med – sen kan man öka om det inte skulle räcka.
  2. Utgå från ett hyresgästens perspektiv. Håll allt rent och fräscht, och håll olika fraktionskärl nära varandra, om de är i olika rum. Förhindra lukt och liknande, det är inte roligt att sortera i ett rum man uppfattar som smutsigt eller obehagligt.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega