Dags för ”grönt stöd” – för fler hållbara renoveringar

Foto Mari-Louise Persson: Ewa Malmsten

Mari-Louise Persson på Riksbyggen slår ett slag för ”grönt stöd” – som ett ROT-avdrag för hållbara åtgärder. Hon hävdar att fler skulle göra mer för klimatet och fastigheten, när nödvändiga renoveringar ändå är igång. Åtgärder som dessutom ger mervärde.

Tänk dig att du sitter i positionen att bestämma över fastigheten du själv bor i. (Kanske gör du, som läser detta, faktiskt redan det. Ni andra får använda er fantasi.) Du vet om att några större renoveringar närmar sig och att det riskerar att innebära buller och omak under en längre period – och du som börjat jobba hemifrån några dagar i veckan!

Dessutom kommer det knappt att synas på utsidan när det är klart (stammar ska bytas, taket läggas om eller kulvertarna på gården från 60-talet ska grävas upp och ersättas). Projektet kostar också en hel del och kommer därför att innebära höjda kostnader för ditt boende…

Tänk klokt – ge mervärde
Här gäller det att tänka klokt och passa på så att renoveringen ger andra mervärden. Går det att passa på att energieffektivisera, göra förebyggande åtgärder för vattenskador i samband med framtida skyfall eller göra om belysning och växter på gårdarna så att både blommor och bin kan glädja oss när projektet är över?

Vissa åtgärder är lönsamma redan som dagsläget är, men många av dem innebär en merkostnad som avskräcker en redan dyr investering.

Det är här önskan uppstår om att utveckla ett grönt stöd för bostadsrättsföreningar, liknande ROT-avdraget, men för fler hållbara åtgärder.

Grönt stöd ökar renoveringstakten
Det nya gröna stödet skulle bidra till smartare renoveringar men också att vi får upp renoveringstakten. Vi som bor skulle få bättre livsmiljöer. Samhället blir mer resilient, energikostnader minskar, förutsättningar att klara framtida skyfall och värmeböljor blir bättre samtidigt som den biologiska mångfalden stärks.

Energieffektiviseringarna skulle dessutom ge tillbaka pengar för lång tid framåt. Lite som att amortera på lånet för att sänka de månatliga utgifterna.

Hållbar framtid hindras av pengar och kunskap
Mer än 6 av 10 föreningar skulle genomföra gröna åtgärder om ett stöd infördes och 43 % anger att ett statligt stöd är avgörande.

Vi på Riksbyggen har för andra året gått ut och ställt frågor till våra kunder och det visar sig att fler oroar sig för framtiden, men fler tror också att vi kommer att vara mer hållbara i framtiden, men att pengar och kunskap hindrar dem idag.

En stark vilja finns alltså till transformation men en liten knuff kan behövas för att ta oss dit.

Visst blir du lockad?
Återgå nu till tanken om att renoveringar måste vidtas och att du bestämmer över dem. Du har fått veta att om du samtidigt som du stamrenoverar och byter kulvertar på gården, passar på att genomföra ett paket av gröna åtgärder, så kan du få tillbaka en del av kostnaden.

Du kanske installerar individuell mätning på varmvattnet och ser till att ny växtlighet på gården både gynnar biologisk mångfald samt tar hand om regnvatten på ett smart sätt. Blir du inte lockad av att göra lite mer – när du ändå håller på?

Mari-Louise Persson
Miljö- och energichef på Riksbyggen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega