Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Tidsbegränsade bygglov ska ge fler bostäder

För att underlätta byggandet av tillfälliga bostäder föreslår regeringen i en proposition att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år. Enligt förslaget ska en bedömning göras av om platsen kan återställas och inte som i dag om behovet är tillfälligt.

Förslaget är en del av regeringens arbete att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.

Boverket har i juni 2016 uppskattat att det behöver byggas över 700 000 nya bostäder under perioden 2015–2025, varav 440 000 redan fram till 2020. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen, dels att byggandet de senaste åren inte har motsvarat behoven.

 

Läs regeringens pressmeddelande

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega