Fjärrvärme minskar klimatpåverkan

MKB Fastighets AB i Malmö har tecknat ett avtal med E.ON om årligt ökande leveranser av förnybar fjärrvärme, vilket kommer att minska bostadsbolagets direkta klimatpåverkan med cirka 70 procent.

– Vi är glada över detta avtal och den klimatnytta vi åstadkommer under de kommande fem åren. Därefter utgår vi från en utveckling där klimatsmart fjärrvärme kommer att vara standard, säger Terje Johansson, VD hos MKB Fastighets AB.