Tre lag vann Stora FM-priset

Årets vinnare, från vänster: Filip Lindmark, Marcus Lindh, Lena Johnsen, My Ambrén, Lukas Tådne, Marcus Forsberg

Årets vinnare, från vänster: Filip Lindmark, Marcus Lindh, Lena Johnsen, My Ambrén, Lukas Tådne, Marcus Forsberg

För första gången stod tre studentlag som vinnare i uppsatstävlingen Stora FM-priset när juryn beslutade att dela priset lika mellan tre uppsatser.

Det blev studenter från Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Högskolan i Borås, som kammade hem prissumman om totalt 100 000 konor.

Priset delades ut vid IFMAs stora bransch­konferens Nordic Workplace i Stockholm den 1 december.

Pristagarna
En enhällig jury gav årets pris till:

  • Marcus Forsberg och Lukas Tådne vid Uppsala Universitet för uppsatsen Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård – En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus
  • Marcus Lindh och Filip Lindmark vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för uppsatsen In house vs outsourcing – Organizing real estate management
  • My Ambrén och Lena Johnsen vid Högskolan i Borås för uppsatsen Aktivitetsbaserat arbetssätt – Hållbart om alla tar sitt ansvar

Motiveringen
Juryns motivering av valen lyder:

  • Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård: Uppsatsen visar på stor utvecklingspotential inom sjukvården ur ett fm-perspektiv. Författarna presenterar konkreta förslag på hur stödverksamheten kan effektiviseras och på så sätt frigöra tid för patienterna.
  • In house vs outsourcing:I arbetet granskas och påvisas kundrelation som en viktig faktor för val av in house vs outsourcing inom real estate management. Författarna utgår från relevanta teorier vilka tillämpas tillsammans med vetenskaplig metodik på ett förtjänstfullt sätt.
  • Aktivitetsbaserat arbetssätt: detta arbete bekräftar vikten av vidare debatt kring individuella behov i utformningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Författarna visar att en estetiskt tilltalande arbetsplats är av större betydelse för välbefinnandet än för effektiviteten och konsumeras därmed i tanken snarare än fysiskt.

Bidra till utveckling
Tävlingen Stora FM-priset är hela Facility Management-branschens pris. Det instiftades 2013 av ISS och delas ut en gång om året för att premiera de mest intelligenta och ny­tänkande akademiska uppsatserna på området.

Syftet med priset är att det ska bidra till utvecklingen av FM-branschen, med nya idéer som leder till höjd produk­tivitet och ökad effektivitet. Det är också ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.

– Stora FM-priset är ett sätt för ISS att aktivt bidra till FM-branschens utveckling. Branschen är av stor samhällsekonomisk betydelse då den sysselsätter cirka 150 000 personer i Sverige, säger Gary Kidd, vd för ISS i Sverige som också delade ut årets pris.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega