Prisdialogen för fjärrvärme växer

Prisdialogens styrelse har nu behandlat ansökningar för medlemskap 2017, vilket resulterat i att antalet fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen ökat från 29 till 34. Företagen värmer tillsammans omkring 1,7 miljoner hushåll.

Prisdialogen är en modell för dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag om förändringar av fjärrvärmepriser. Fjärrvärmeföretag som genomfört lokala prisdialoger med sina kunder enligt Prisdialogens modell kan ansöka om medlemskap.

– Nu är de flesta större orterna med men vi hoppas förstås på ännu fler medlemmar kommande år. De utvärderingar som har gjorts av Prisdialogen visar nämligen att den gör skillnad. Kunderna upplever att deras ställning stärkts och att modellen har gett ökad förutsägbarhet och stabilitet när det gäller prisutvecklingen, säger Leif Linde, ordförande i Prisdialogens styrelse och vd för Riksbyggen.

Energimarknadsinspektionen, Ei, presenterade en utvärdering av Prisdialogen i mars, som bland annat bygger på intervjuer med kunder och fjärrvärmeföretag. Den visade att båda parter ser positivt på Prisdialogen och dess effekter. Ei konstaterade också att Prisdialogen har bidragit till ett ökat förtroende för fjärrvärmebranschen, främst bland de kunder som deltar i Prisdialogen.

Den genomsnittliga prisjusteringen för kunderna till Prisdialogens medlemmar inför 2017 blev 0,4 procent, vilket är lägre än den genomsnittliga höjningen för landets kommuner på 0,9 procent.

Läs hela artikeln

Läs mer om Prisdialogen

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega