Miljöval kan ge negativt beteende

Andreas Haga, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. Foto: Anna Sällberg.

Människor som inte oroar sig för miljön påverkas negativt av miljövänliga val. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

I en serie experiment har Andreas Haga, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, visat att förväntningarna om de miljövänliga produkterna, styr både upplevelse och prestation.

Han använde sig av två lampor, en märkt ”Miljövänlig” och en vanlig, där båda lamporna i själva verket var identiska.

Det visade sig att en miljövänlig person korrekturläste avsevärt bättre om personen trodde sig arbeta under en miljövänlig lampa. Men hos dem med låg oro för miljön blev resultaten i motsvarande grad sämre om lampan var märkt ”Miljövänlig”.

Påverkar flera beteenden
Andreas Haga fick samma resultat när han testade färgseende.

För att visa hur generaliserbar effekten är valde Andreas också en uppgift som inte är relaterad till lampan i sig. Vid färgseende och korrekturläsning finns ändå en naturlig koppling till en skrivbordslampa.

Här gällde det att göra bedömningar av åtta egenskaper hos individer, till exempel om de är slösaktiga eller sparsamma, genom att titta på fotografier av dem.

– Även när man bedömde människor, så bedömde man deras egenskaper mera positivt under en ”Miljövänlig” lampa om man var en miljövänlig person och vice versa om man hade låg oro för miljön, säger Andreas Haga.

Samvetets betydelse
Andreas Haga menar att vi har ett moraliskt konto som är olika för olika personer. Om man bryr sig om miljön och ska bedöma en miljövänlig produkt, för att bespara sig dåligt samvete, så kan motivationen öka för att prestera bättre eller att bedöma produkten bättre.

– För att det skall bli en matchning mellan ens attityd och den här lampan så kanske man anstränger sig mer för att den ska bli bättre, därför att man vill det.

Om man däremot har en låg oro för miljön, menar han, så kommer man inte att känna något dåligt samvete om den här lampan inte är skön att använda eller om man skulle prestera sämre under den.

– Man bryr sig inte och presterar bättre under en vanlig lampa än under en miljövänlig.

Argument biter inte
Andreas Haga säger att resultaten, i samtliga studier, är väldigt robusta och generaliserbara. Vi har väldigt olika beteenden beroende på vad vi har för värderingar och attityder och det är starkt polariserat.

– De som är vaccinerade mot oro för miljön är väldigt svåra att komma åt. De måste hjälpas in i ett bättre beteende, utan att de märker det. Och vi behöver ju inte lägga så mycket krut på de som är miljövänliga.

Andreas Haga tror inte på att försöka tvinga någon att ändra attityder och värderingar och ser det som slöseri med tid att försöka övertyga någon som inte vill bli övertygad.

Måste bli enklare
Det man bör göra, enligt Andreas Haga, är att underlätta ett miljövänligt beteende. Det skall vara enklare än andra alternativ. Han ger två exempel:

Om man ska locka de som inte är övertygade att göra mer miljövänliga val när det till exempel gäller bilar, så måste det vara enklare och framförallt billigare att vara miljövänlig.

När det gäller källsortering måste man på något sätt lyckas göra källsortering enklare än det är att gå ut med en soppåse. Då kommer människor göra det, därför att det är enklare.

Omvänd logik
– Om jag inte tycker om miljövänliga produkter och någon tvingar det på mig och jag dessutom ska använda produkten och göra något, då kanske jag väljer att bete mig i motsatt riktning, säger Andreas Haga.

Han berättar att när det gäller miljövänliga produkter har studier visat att det blir högre köpfrekvens om man har mindre och inte lika påtryckande miljöinformation.

För mer information

Andreas Haga
Doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle
073-943 01 38
andreas.haga@hig.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega