Logga in  |  Annonsera  |  Tipsa oss  |  Om oss  |  Kontakt
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Newton

Så blir du bättre på att möta framtiden

I en tid då det råder huggsexa om personalen är det viktigare än någonsin med kompetensutveckling. Tomas Forsblom, verksamhetschef med ansvar för Newtons utbildningar, tipsar om hur du och ditt team kan utveckla förmågor som förbereder er för en föränderlig värld.

Omvärlden förändras ständigt. Detta innebär att både du och ditt företag måste förändra attityder, förmågor, teknologier, tjänster och arbetssätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Frågan är hur ska du som fastighetsförvaltare se till att dina förmågor och din kompetens motsvarar de krav som ställs på dig i din yrkesroll, både idag och imorgon?

Medveten träning när du utför olika arbetsuppgifter
Med medveten träning menar vi att du bör fundera på varför du gjorde arbetsuppgifterna på just detta sätt. Hur gick det? Varför gick det på detta sätt? Hur kan du göra annorlunda nästa gång för att lyckas ännu bättre?

Nästa gång du gör arbetsuppgiften ställer du samma frågor till dig själv igen. Du blir då ständigt bättre. En bra metod för att utvärdera hur du presterar är genom att genomföra en självreflektion.

I självreflektionen tränar du på att lista dina styrkor och svagheter och sätta upp en handlingsplan för att nå nya mål och öka dina prestationer och ditt välmående.

Jobba med din och ditt teams attityd

  • Attityd att lära nytt om fakta
  • Attityd att lära nytt om dig själv
  • Attityd att lära nytt om andra
  • Attityd att lära nytt om teamet

Attityden att vilja lära nytt och vilja utvecklas är en viktig förmåga. De personer i arbetslivet som är mest beredda på att kunna ställa om och hantera nya förutsättningar är de stora vinnarna. Därför är det viktigt att ständigt vara öppen för återkoppling från omvärlden och att vara villig att göra förändringar.

Dela med er av lärande och insikter i teamet
Många företag arbetar i dag teambaserat. Det är därför viktigt att din organisation uppmuntrar och premierar att teamen ständigt utvecklas.

Susan A Wheelan, amerikansk forskare och professor i psykologi, har studerat hur team i olika branscher blir högpresterande och hur företagen uppnår lönsamma projekt. Det handlar främst om individers förmåga att med rätt inställning och rätt attityd hantera olikheter i ett samarbete och kunna fokusera på produktion.

Om teamet dessutom arbetar mot samma vision och följer en tydlig struktur elimineras flaskhalsarna och glappen som försenar produktionen.  Det finns flera olika möjligheter att skapa en lärande organisation.

På Newton har vi infört metoder för att teamen löpande ska visualisera vad de gör och hur de gör det. Vi reflekterar även regelbundet hur vi presterar och varför vi presterar på detta sätt.

Viktiga kompetensbehov i dag och i framtiden
Kunskaper som byggteknik, VVS-teknik och fastighetsekonomi är grundläggande krav för att kunna arbeta som fastighetsförvaltare.

Forskning visar att kompetenser som att ständigt kunna lära sig nya saker, att lösa komplexa problem, att lära andra hur något ska göras och att vara medveten om andras reaktioner och attityder och förstå varför de reagerar som de gör blir allt viktigare i framtiden.

Detta är områden som vi tränar på i våra utbildningar.

Text: Tomas Forsblom, Verksamhetschef Newton

 

Livslångt lärande och kompetenstrappa för fastighetsförvaltare (klicka på bild för större text)

 

Detta är Tomas, Verksamhetschef på Newton

Vad är roligast med ditt jobb?

– På Newton har vi främst lite längre utbildningar, från diplomutbildningar på 3-6 månader till yrkeshögskoleutbildningar på  2-2,5 år. För mig har det alltid varit kul och spännande att följa individers och gruppers utveckling och framsteg över en längre tidsperiod. Jag känner att vi verkligen har gjort något bra när vi träffar studerande några år efter att de har avslutat sin utbildning och ser hur bra de har presterat i arbetslivet.

Kontakta Tomas: tomas@newton.se
Läs mer om Newton här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega