Castellums 6 tips: Så vinner förvaltaren på återbruk

FÖRE och EFTER i Castellums kontorsrenovering med fokus på återbruk.

Castellum förvandlade ett slitet kontorshotell utanför Göteborg till attraktiva lokaler, med återbruk i fokus. – Det skapar liv i det oanvända och ger ekonomiska och klimatmässiga vinster för både hyresgäst och fastighetsägare, säger Adrian Ghoraishi, Castellum.

Adrian Ghoraishi, Castellum

Återbruk behöver inte vara krångligt, men kräver goda samarbeten och lite mer tid. Det framhåller Adrian Ghoraishi, kommersiell förvaltare på Castellum. Han ansvarade för renoveringen av ett kontorshotell i industriområdet Högsbo i Göteborg, våren 2021. Fokus låg på återbruk, för att öka lokalernas attraktivitet och samtidigt spara på både budget och klimat.

Resultatet blev fräscha, personliga och nästan helt återbrukade lokaler.

– Vi upptäckte att det går att göra väldigt mycket med det vi redan har, och få en lokal som är som ny men med många fler värden än vid en vanlig renovering, säger Adrian Ghoraishi.

Internt samarbete behövs
Belysning, köksinredning, dörrar, möbler, växter – det mesta gick att få tag på internt. Främst från Castellums lager med överblivet material, men Adrian Ghoraishi kontaktade också kollegor för att se om material kunde tas från lokaler där det han efterfrågade inte längre behövdes.

När delar av undertaksplattorna behövde bytas stod det klart att liknande undertaksplattor inte längre gick att få tag på. Men i stället för att byta ut hela undertaket hittade Castellum en annan lösning: kompletterande plattor togs från fastighetens bottenvåning, som för tillfället inte var till uthyrning.

– Det gäller att ha ett bra samarbete internt, för att se hur man kan använda det som redan finns på ett smart sätt, säger han.

Svårt att återbruka allt
Under renoveringen behövde mattor bytas och när dessa inte kunde ordnas fram internt valde Castellum att köpa in nya – men återbrukade – mattor. Adrian Ghoraishi uppskattar att närmare 85 procent av renoveringen kunde ske med återbrukat material. Men i några fall var det särskilt svårt att hitta lösningar.

– Viss inredning, som speglar, badrumsinredning eller lysrörsbelysning sitter ofta kvar i fastigheterna vid flytt, så där finns inget överblivet lager. Men om vi behövde köpa material satsade vi på hållbara lösningar. Exempelvis bytte vi lysrören mot LED-plattor för att minska elförbrukningen, säger han.

Viktigt involvera entreprenören
Enligt Adrian Ghoraishi är en av utmaningarna vid återbruksfokuserade renoveringar att hitta entreprenörer som är med på tåget.

– I branschen finns en bild av att det är besvärligt med återbruk och man vill inte gärna använda sig av begagnade produkter. Därför ville vi involvera entreprenören i satsningen och lyckades hitta en aktör som kunde tänka sig att arbeta med återbruk. Det blev ett lyckat samarbete där även entreprenören kunde bidra genom att leta i sina lager och komplettera där det behövdes. Bland annat hittade vi en lösning med återbrukade kakelplattor i badrummen som kom från entreprenören, säger han.

Ekonomisk och klimatmässig vinst
Sommaren 2021 hade Castellum skapat ett helt omgjort kontorshotell som lockade fler hyresgäster än tidigare, med hjälp av en kostnadseffektiv renovering med lägre klimatavtryck.

– Återbruksprojekt innebär stora besparingar på material eftersom vi inte behöver köpa så mycket nytt utan kan använda det vi har internt. Kostnaderna ligger i stället främst på arbetstimmar och transporter, säger han.

Hyresgästers intresse ökar
Ibland stöter han på förutfattade meningar om återbruk, exempelvis att lokalerna ska bli röriga eller få en ”gammal” känsla.

– En del tror att lokalerna ska se ut som ”mormors gamla lägenhet” för att man kombinerar en massa olika material. Men större fastighetsbolag sitter ofta på fina och välbevarade inventarier. Vi kunde exempelvis montera ett nästan nytt Marbodal-kök som en tidigare hyresgäst inte velat ha. Dessutom finns en möjlighet att skapa en mer personlig känsla, till exempel när du kan bryta av det stilrena med en annorlunda detalj som kanske inte ens tillverkas länge, säger Adrian Ghoraishi.

Han uppmanar alla fastighetsägare att våga satsa på återbruk.

– Det kan kännas enkelt att köpa nytt eftersom du vet vad du får. Men återbruk ger så många vinster, och är dessutom något som hyresgästerna efterfrågar mer och mer.

Adrian Ghoraishis råd till fastighetsförvaltare som vill satsa på återbruk:

 • Förklara och visa fördelarna för hyresgästen för att motverka förutfattade meningar. Visa exempelbilder och beräkningar på koldioxidbesparingar.
 • Jobba som ett team i bolaget, förankra satsningen och samarbeta kring vilka möjligheter som finns. Det gäller att vara lite av en detektiv och jobba över gränser, kanske kan kollegor på en annan ort ha tillgängligt material? Det ger dessutom positiva synergieffekter genom att man får möta kollegor man annars inte brukar jobba med.
 • Hitta bra externa samarbeten och anlita entreprenörer som också har en återbruksambition.
 • Om material inte kan lösas internt utan behöver köpas in, leta återbrukat även här – det ger lägre kostnader och lägre koldioxidavtryck.
 • Räkna med att det tar mer tid, främst den interna återbruksinventeringen. Men fördelarna överväger!
 • Arbeta för att ändra den generella inställningen till återbruk, internt och hos hyresgäster. Återbrukade inventarier och byggmaterial kan ha mindre skavanker men ändå ha en fräsch känsla och vara fullt fungerande.

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Några klimatsiffror från Castellums återbruksrenovering i Högsbo:

 • Mängd återbrukade produkter: 5,9 ton
 • Klimatbesparingspotential jämfört med nyinköp: 19,8 ton koldioxidekvivalenter*
  Exempel på produkter som gav mest klimatbesparing:
 • 2220 kg textilgolv = 7104 kg koldioxidekvivalenter
 • 1525 kg skrivbord, höj- och sänkbart: = 7168 kg koldioxidekvivalenter

*Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläppen av växthusgaser och dess inverkan på klimatet. Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.
Källa: WWF

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega