AI nästa för batterilager

Batterilagret i Sjöängen laddas med solel som fastigheten sedan nyttjar vid höga effekttoppar.

Batterilager som tar hänsyn till beteendemönster, varierande elpriser och väderprognoser väntas blir nästa steg i utvecklingen av lokala energisystem.

Det visar en ny rapport som Sustainable Innovation publicerar nu i veckan tillsammans med Vattenfall och Askersunds kommun.

Rapporten baseras på pilottester som genomförts i Askersunds kommun för att öka kunskapen och den praktiska erfarenheten kring energistyrning kopplat till batterilager och solceller.

Artificiell Intelligens (AI)
I kommunens 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplats samman i ett lokalt elnät för att utreda smart energistyrning i praktiken.

– Vi har lärt oss mycket om hur energistyrning på både minut- och timbasis kopplat till batterilager optimeras på bästa sätt. Maskininlärning ser vi tydligt som ett nästa steg för att minska effekttoppar och öka nyttjandet av lokalproducerad energi, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation.

Satsar på miljöteknik
Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum är Askersunds kommuns största satsning någonsin och den 12 000 kvadratmeter stora byggnaden innehåller bland annat skola, bibliotek, konferensanläggning och storkök.

– Här på Askersunds kommun satsar vi på miljövänlig el och ny teknik och lägger stor vikt vid att bidra i omställningen till ett hållbart energisystem, vilket den här satsningen är en del av, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef på Askersunds kommun.

Kapar effekttoppar
Idag bestämmer man manuellt hur systemets styrparametrar ska ställas in men om styrningen i ett nästa steg kan automatiseras och själv lära sig hur energianvändning och produktion ser ut över tid kan batterilagret användas mer optimalt, både ekonomiskt och energimässigt.

Testerna visar att det är viktigt att använda batterilagret bara vid de tillfällen det gör nytta, till exempel för att kapa effekttoppar som kostar pengar, eftersom varje in- och urladdning påverkar batteriets livslängd.

Brist på brandskydd
Till det kommer även att de nationella regelverken behöver ses över eftersom det är otydligt vilka brandskyddskrav som ska gälla för batterilager i fastigheter samt att det saknas en samlad nationell syn på detta.

– I projektet visar vi hur ett energilager kan användas optimalt i en fastighet för att maximera nyttan för kunden och miljön. Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar och nu har vi både kunskap och tekniken för att erbjuda skräddarsydda lösningar till andra intressenter på marknaden, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions Sverige.

Lyckat test
Ett lyckat test har också gjorts där byggnaden kopplades bort helt från elnätet. Reservkraftverket som förser köket med el i sådana situationer kombineras numera med solelanläggningen och batterilagret vilket reducerar förbrukningen av fossilt bränsle.

Särskilt för byggnader som likt Sjöängen inrymmer samhällsviktiga funktioner behöver solelanläggning och batterilager kunna bidra till reservkraften med en grön och stabil tillförsel av el.

Källa: Sustainable Innovation

Kontaktperson

Jan Kristoffersson
Sustainable Innovation
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56

Sustainable Innovation
Ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Centigo och Botkyrkabyggen är medlemmar.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega