Fler apparater leder till fler vattenskador

Vattenskador i kök har ökat med tio procent under de senaste tolv åren, det visar statistik från Trygg-Hansa. Drygt 70 procent av kökets skador sker i eller runt diskbänksskåpet.

En av orsakerna är ökningen av antalet vattenanslutna apparater som numera ofta är standard i ett kök. Apparaterna innebär att det blir fler kopplingar som ofta brister i kvalitet vilka bidrar till den ökade risken för vattenskador.

Undersökningen visar också att varannan svensk (51 %) någon gång under de senaste fem åren har renoverat själv hemma. Män mellan 65-79 år utmärker sig, bland dem har åtta av tio (75 %) renoverat själva under de senaste fem åren.

 

Läs hela pressmeddelandet