Liljewall får ramavtal med SISAB och fortsätter utveckla Stockholms utbildningsmiljöer

Strax innan julhelgerna stod det klart vilka SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, tecknat ramavtal med inom tjänster för arkitektur, ljusdesign, byggnadsingenjör samt BIM-ingenjör. Totalt har…


Kiwa kvalitetssäkrar leveranserna och konstruktionen av ett revolutionerande forskningsprojekt

Utanför Lund pågår just nu ett banbrytande EU-projekt som kommer att revolutionera forskningen. European Spallation Source (ESS) är en unik materialforskningsanläggning som är baserad på…


Momentum lanserar helhetslösning för digital signering

Momentum lanserar nu en helhetslösning för digital signering direkt integrerad i fastighetssystemet. Med Momentum Signering kan fastighetsägare och hyresgäster enkelt skicka och signera avtal, med…


Heimstaden tecknar globalt avtal med iLOQ om digitala låssystem

Heimstaden fortsätter att digitalisera sina fastigheter genom att sluta ett globalt avtal om digitala låssystem med finska iLOQ. Ambitionen är att installera i så många…


Studentbostäder i Norden AB satsar på det öppna och flexibla SCADA-systemet Web Port för ökat fokus på hållbarhet

Studentbostäder i Norden AB (SBS) har en fastighetsportfölj med över 4 500 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 5,4 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 900…


PartnerSec lanserar automatiskt utrymningssystem integrerat med passersystem och besökssystem

PartnerSec lanserar nu Automatisk Utrymning som en del i sin APV plattform (Access, Payment, Visitor) i kamp mot misstro gentemot riktiga larm. Utrymningssystemet är helintegrerat…


SPP Fastigheter väljer Newsec för totalförvaltning av bostadsfastigheter

SPP fastigheter har ett bestånd om 1 600 bostäder i Sverige. Newsec tar den 1 mars 2022 över totalförvaltningen av SPP Fastigheters bostadsfastigheter. Uppdraget omfattar…


Nordisk Renting väljer Novi Real Estate som strategisk samarbetspartner

Nordisk Renting har valt Novi Real Estate som strategisk samarbetspartner avseende förvaltningsfrågor för merparten av bolagets innehav i Sverige. Nordisk Renting växer och vill därför…


Compare-IT Nordic AB (publ) förvärvar OurLiving AB

Compare-IT Nordic AB meddelar idag, den 28 oktober 2021, att Bolaget har undertecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktieri bolaget OurLiving AB. ”Vår strategi som…


Bengt Dahlgren tecknar rikstäckande ramavtal med Jernhusen

Bengt Dahlgren har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Jernhusen som kommer gälla över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Områdena innefattar…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega