Nytt verktyg för stadsutveckling

Ett unikt projekt ger medborgarna möjlighet att stärka Örnsköldsviks stadskärna.

Fastighetsägarna i Örnsköldsvik har beviljats medel till en ny satsning i Örnsköldsviks stadskärna.

Målet är att skapa Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling och att med hjälp av stadens medborgare göra stadskärnan mer levande.

Liksom i många orter har stadskärnan i Örnsköldsvik fått ökad konkurrens från etableringar av externhandelsområden och ökad e-handel.

Vackra innergårdar
Enligt Fastighetsägarnas Cityklimatrapport visar trenden ett tydligt behov för stadskärnor att utveckla upplevelser som levandegör stadskärnan och stärker dess betydelse som mötesplats.

Projektidén är att tillgängliggöra platser för medborgardriven stadsutveckling och därigenom stimulera medborgare, organisationer och föreningar att ta initiativ till att arrangera tillfälliga aktiviteter i stadskärnan.

– I Örnsköldsviks stadskärna finns ett antal vackra innergårdar, som i dag endast används för parkering och ett flertal offentliga miljöer, som skulle kunna nyttjas bättre. För att få engagemang hos medborgare att skapa aktivitet och liv i staden behöver processen förenklas och tillgängligheten förtydligas, säger Christina Friberg, projektledare, Fastighetsägarna MittNord.

Boka plats
Förutom att skapa utrymme för liv i stadskärnan är tanken att projektet ska förenkla möjligheten till att testa nya verksamheter.

Via en digital plattform visualiseras de platser som finns att tillgå och här hanteras även hela förloppet, från det att man söker en plats, lämnar en bokningsförfrågan, får svar och automatiskt skapar en ansökan om tillstånd till kommun och Polis.

En första del av projektet blir att identifiera ett antal prioriterade privata och offentliga platser samt att föra dialog och upprätta avtal med berörda fastighetsägare.

Startar 2018
Projektet sker i samverkan mellan Fastighetsägarna, Cesam och Örnsköldsviks kommun som samtliga finns representerade i projektgruppen och finansieras av Fastighetsägarna MittNord och Världsklass Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun.

Projektet är planerat för att avslutas i maj 2018, i samband med att den nya hemsidan lanseras.