Locums återbrukade fönster bygger upp Ukraina

Jim Dekkers, på tvåmansfirman Järna Glasmästeri, tog initiativ till att Locum nu skickar fönster till Ukraina. Foto: Glasbranschföreningen

Tack vare en enskild glasmästares initiativ skickas nu en stor mängd återbrukbara fönster från Locums renovering av Södersjukhuset till Ukraina. ”Det känns bra i själen”, säger Locums biträdande projektchef.

Locum är mitt i ett stort arbete med att modernisera Södersjukhuset. Man bygger om två flyglar till nya vårdbyggnader med enpatientrum och egen toalett. Dessutom passar man på att göra teknisk upprustning så att man får moderna byggnader som ska hålla i 40 år.

– Vi har vissa krav på oss från Regionen och Locum, att återbruka så mycket material som möjligt. Vi har vissa energikrav så de här fönstren kan vi inte återbruka själva, berättar Sven Magnusson, biträdande projektchef och ansvarig för projekteringen.

Fönstren är i gott skick men måste bytas ut för att möta moderna krav på energieffektivitet, ljudisolering och suicidalsäkerhet. Men tack vare ett gott initiativ från en enskild glasmästare kan nu fönstren göra nytta på annat håll.

Tvåmansföretaget tog initiativet
Det var alla bilder på urblåsta fönster som kablades ut från det krigshärjade Ukraina som fick glasmästaren Jim Dekkers på tvåmansföretaget Järna Glasmästeri att vilja göra en insats. Han tog kontakt med andra glasmästerier, företag och kunder för att få tag på fönster för att skicka dem till Ukraina.

En av dessa är Tumba Glas- och fönsterrenovering som arbetar med Locum på Södersjukhuset. Lokalerna rivs ända in till betongstommen, vilket gör att anslutningarna runt om fönstren friläggs och gör det enkelt att demontera dem helt utan att de behöver sågas sönder, vilket annars är det vanliga vid rivning.

Alla karmar och bågar har efter varsam demontering kontrollerats av Jim Dekkers och hans vänner. Man har dock inte möjlighet att reparera skadade partier. De som inte håller måttet sorteras därför bort och kastas. Väl i Ukraina behöver partierna bara fixas till lite kosmetiskt.

Lämpar sig för återbruk
Montageprincipen skiljer sig inte från andra fönsterfabrikat vilket gör att det inte krävs några särskilda förkunskaper för montörerna på plats. Fasaderna anpassas efter fönstrens mått. Att de är så många och av samma sort gör arbetet enklare. Fönstren från Södersjukhuset har ljudglas vilket gör att de lämpar sig extra väl för skolor.

– I det här fallet lämpar det sig väldigt väl med återbruk. De aluminiumbeklädda träfönstren från 2008 är i bra skick och har många år kvar att leva plus att omständigheterna på byggarbetsplatserna är sådana att det går att få ut dem hela på ett bra sätt. Det finns också goda möjligheter att få till logistiken och lagerhålla fönstren som är stora och tunga. Det krävs bra ytor, transportvägar och hissmöjligheter för att få till det med en bra arbetsmiljö, säger Lucas Billberg på Tumba Glas- och Fönsterrenovering som projektleder fönsterbytet.

Viktigt med mottagare på plats
Finansiering av frakten är fixad och i slutet av maj skickades den första lastbilen med 95 fönster till är Mykolajivregionen för att bidra till återuppbyggnaden av ett sjukhus, en skola samt tre byar.

För att säkerställa att materialet kommer till användning är det viktigt att ha en mottagare på plats som är redo att ta emot det.

– Man behöver ha en efterfrågan på de fönster som man vill ska återbrukas och inte bara samla ihop en massa material och köra ner i hopp om att någon vill ha det. Risken är då att det hamnar på en soptipp där istället och kastas på fel vis. Det en lång väg till Ukraina och man behöver kontakter, volontärer och stöd från olika aktörer så som Jim har lyckats samordna i det här projektet, menar Lucas Billberg som tycker att det är jätteroligt att fönstren får ett andra liv i Ukraina där det verkligen behövs nytt byggmaterial.

Kontakt med en hjälporganisation
Både Jim Dekkers och Lucas Billgren betonar vikten av att ta kontakt med någon organisation som hjälper till att hitta en mottagare i behov av det material du vill skänka och som kan hjälpa till i kontakten med myndigheterna som samordnar återuppbyggnaden.

– När vi har fått ihop tillräckligt många fönster till en långtradare tar vi mått på alla fönster, räknar dem och skickar en lista till myndigheterna i Ukraina. De skickar sedan en exakt förfrågan på just den här sändningen, säger Jim Dekkers.

Samlar pengar för transporten
I fallet Södersjukhuset är fönsterpartierna förhållandevis stora varför det bara får plats ungefär 95 stycken på en lastbil. Jim Dekkers räknar med att, om han lyckas få ihop tillräckligt med pengar, kunna skicka fyra lastbilar. För att bidragsgivarna ska känna sig säkra samlas penarna in via en hjälporganisation.

– Vi samlar in pengarna för att skicka fönstren, men de går genom organisationen Caps and Candles for Ukraine som finns här i Järna och som ställer ut en faktura till bidragsgivarna. Region Stockholm och Locum som skänker fönstren samt Tumba Glas- och Fönsterrenovering som bidrar med demontering och transport till Järna vill gärna ha en organisation med som garant. De vill också gärna veta vad som sedan händer med fönstren på plats och löpande få bilder för att säkerställa att de inte bara hamnar på något lager, berättar Jim Dekkers som också samarbetar med hjälporganisationen Shchedryk Charity Foundation på plats i Ukraina för att vara säker på att fönstren används där de är tänkta att användas.

Både bra för Ukraina och miljön
Fönstren får inte bara ett andra liv och hjälper till i återuppbyggnaden av Ukraina, de bidrar även till att spara koldioxid.

– Det känns jättebra att fullt funktionella fönster inte bara kastas. Istället för att de skrotas och nya fönster behöver tillverkas kan de användas längre vilket sparar tusentals kilo koldioxid, säger Jim Dekkers.

– Att kunna plocka ner fönsterna som vi har här på Södersjukhuset och sedan kunna forsla iväg dem till Ukraina och att de förhoppningsvis hamnar i en skola eller i ett sjukhus där borta, det känns ju väldigt bra i själen, kommenterar Sven Magnusson på Locum.

Källa: Locum och Glasbranschföreningen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega