Einar Mattsson: Hur snackar vi på jobbet?

Jargong-föreläsningen var den mest omtalade när Einar Mattsson ägnade en hel vecka åt arbetsmiljöfrågor. Medarbetare och chefer fick föreläsningar och gjorde övningar för att vässa den psykiska och fysiska arbetsmiljön och främja säkra beteenden.

Vilken jargong det är på en arbetsplats påverkar trivseln. Att vara ny eller känna sig osäker kan påverka om jag törs säga ifrån eller inte. I en trygg miljö vågar du säga ifrån. Har bolaget en sådan kultur redan eller hur skapas en sådan kultur? Kring det pratade Charlie Klang från ”Sila snacket” under en föreläsning som ingick i Einar Mattssons arbetsmiljö-vecka.

Inför veckan hade koncernens HR-avdelning en omfattande genomgång med chefer och ledare för att ge än mer fördjupning i Einar Mattssons arbetsmiljöarbete. De gick tillsammans igenom aktuell lagstiftning och roller, liksom hur koncernen jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Även arbetsmiljöpolicyn, policy om risker och säkerhet samt hur psykologisk trygghet hänger ihop med en bra säkerhetskultur genomlystes. Cheferna gick också igenom resultatet från den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet och synliggjorde viktiga förbättringspunkter; såsom att rapportera flera risker, riskbedöma i ännu större utsträckning och att täcka in arbetsmiljöfrågorna tidigt i projekten.

Lena Lind, HR-chef på Einar Mattsson, varför är chefsspåret så viktigt inför arbetsmiljöveckan?
– En god arbetsmiljö bygger på kunskap och kompetens. Vi tycker det är viktigt att våra chefer och ledare känner sig trygga i vad som förväntas av dem i arbetsmiljöarbetet. Därför passar vi på att inför arbetsmiljöveckan samla alla chefer och ledare och tillsammans samtala om hur vi som chefer kan leda en organisation på ett säkert sätt. I chefsspåret får cheferna med sig verktygen som behövs för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö.

Information och reflektion
Medarbetarna har inte bara lyssnat till föredrag. De erbjöds flera aktiviteter, filmer och information, och fick tid att reflektera, gjorde grupparbeten och fick prata om vad man som individ och företag kan göra bättre.

Detta fick några av fastighetsbolagets medarbetare med sig från årets arbetsmiljövecka:

Caroline Ferbus-Maars, uppdragsansvarig förvaltare
– Det bästa har varit kombinationen av dialogerna med kollegorna i grupparbetena efter föreläsningarna. 80 % av alla förändringsinitiativ misslyckas, vilket är väldigt intressant. Tipsen vi fått under veckan kan bidra till en minskning av dem. Jag tänker ha fokus framöver på att bidra mer till den psykologiska tryggheten och kommer därför att slipa på de nya feedback-tekniker som vi fått lära oss.

Andreas Westman, M365 Specialist/systemstöd på IT:
– Veckan har väckt tankar om mitt eget ansvar. Inom kriminologi finns det en teori som heter ”Broken windows theory”, i kort handlar det om att fixa de små problemen för att motverka de stora. Samma tankesätt går att diskutera kring den fysiska eller psykiska arbetsmiljön. Ser jag ett fel är det mitt ansvar att agera direkt.

Sara Stark, ekonom:
– Framför allt har jag tagit till mig att hela tiden jobba med den här typen av frågor. Det är positivt att ibland anta ett helikopterperspektiv och tänka på hur en jargong kan uppfattas av en utomstående. Jag tycker det är fantastiskt att det skapas fokus kring frågan för att prata om arbetsmiljön aktivt. Det är mycket lättare att synliggöra den då.

Avslutningsvis Christina Eriksson, HR Business Partner, vad hoppas du som projektledare för arbetsmiljöveckan att alla medarbetare fått med sig från veckan?
– Att vi har lärt oss något nytt, att nya tankar väckts kring jargong och hur var och en kan bidra till ett säkrare och hälsosammare beteende. Både för sig själv och för sina arbetskamrater. Bra att grupperna tagit fram till konkreta aktiviteter som gör att de känner sig tryggare och säkrare på jobbet. Sen hoppas jag att alla funderar på vad vi själva kan göra för att vår arbetsmiljö ska bli ännu bättre.

– Och sist, men inte minst, att alla vet hur man rapporterar risker och nu blir ännu bättre på att rapportera. Ju vi mer vet om vår arbetsmiljö och de risker som finns, desto bättre kan vi bli på att förutse risker och förbättra vår koncerns arbetsmiljö.

Källa: Einar Mattsson

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega