FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från BIM Alliance

Håll koll på ditt bestånd med BIM

På scen under Framtidens Förvaltare var moderator Anna Bellman och från BIM Alliance; Susanne Nellemann Ek och Lars Lidén.

Digitalisering av våra fastigheter ses som den väg vi bör gå för att nå klimatmålen. Men vad innebär det och var ska man börja? Att kartlägga sina data, använda sig av standarduttryck och att samverka är några råd som BIM Alliance trycker på.

På seminariet Framtidens Förvaltare höll Susanne Nellemann Ek och Lars Lidén, båda representanter från föreningen BIM Alliance, en mycket uppskattad föreläsning i början av februari. Det märktes att polletten trillade ner hos flera i publiken. Det där med BIM är inte så svårt att förstå – egentligen.

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering (eller på engelska Building Information Modeling) och att använda BIM i förvaltningen innebär till stor del att ha koll på sitt bestånd. De flesta organisationer har redan idag mycket information och data om sina anläggningar även om den kanske är lite ostrukturerad och ligger utspridd i olika informationslådor och system.

– Vi måste ha koll på beståndet över tid! Det är det viktigaste egentligen och för att ha koll på beståndet behöver vi samla data och ha en strukturerad informationshantering, konstaterade Lars Lidén.

Digital tvilling
Begreppet digital tvilling är högaktuellt och används ofta i samband med digitalisering.

– BIM utgör grunden för den digitala tvillingen och för att få in användningsdata kopplar vi in data från byggnadsautomation och sensorer. Då får du en digital tvilling som visar både hur byggnaden ser ut och hur den mår och används, berättade Lars Lidén.

Med hjälp av den digitala tvillingen, och AI, kan vi bedöma vilka åtgärder som behöver göras för att effektivisera driften och vi kan även simulera händelser och se konsekvenserna.

Akademiska Hus – ett bra exempel
Susanne Nellemann Ek, VD på BIM Alliance, sa att alla bolag borde titta på vilken nytta man kan ha av att digitalisera. Vilka utmaningar står vi inför och vad slösar vi resurser på i dagsläget? Ofta kan digitaliseringen hjälpa till att få struktur och bättre koll på affären.

– Att koppla sin digitaliseringsstrategi till sin affärsstrategi tror jag jättestarkt på.

Ett bra exempel på detta kom i föreläsningen direkt efter BIM Alliance. Ulf Däversjö på Akademiska Hus berättade hur de hade kopplat samman AI och den digitala kopian av ett hus med sensorer som läste av nyttjandegraden i lokaler. Ett beslut låg på bordet att eventuellt behöva bygga nytt för att kunna få mer plats. Men sensorerna kunde visa på ett underutnyttjande, vilket gjorda att ett planerat bygge på flera miljarder inte behövde uppföras.

Hjälp, standarder och samverkan
Inför sin digitalisering kan man behöva ta hjälp. Rådet som Nellemann Ek gav var att börja bygga starka partnerskap med de som är duktiga på datahantering och har strukturer för all data som ska behandlas. Strukturell hantering av data ger trygghet, säkerhet och rådighet. Så ta hjälp.

Nästa sak hon tryckte på var nyttan av att använda standarder när det gäller benämningar. Där är portalen ”Nationella riktlinjer” ett bra hjälpmedel.

– Digitalisering handlar om kommunikation, att utbyta data och information. Då är det viktigt att saker och ting är entydiga. Det kanske är den första nyttan man kan göra – att döpa saker och ting precis som alla andra kollegor i branschen.

Något som också kan hjälpa en på vägen är att samverka och lära av varandra. BIM Alliance är en sådan mötesplats. Det är en förening för bolag och andra organisationer inom fastighetssektorn som arbetar med digitalisering.

– Ni är alla välkomna till oss. Bland annat har vi vår intressentgrupp för fastighetsförvaltning som Lars Lidén leder. Det handlar om att bygga kunskap och hitta de här partnerskapen, att ta del av standarder och att lära av varandra.

Nyttor med digitalisering
Nyttorna med att digitalisera är många och Lars Lidén gav flera:

Effektivitet. Vi kan ha bättre koll på driftnettot och bli mer effektiva i vår förvaltning.

Kundkrav. För att kunna svara upp mot kundernas krav måste vi veta hur byggnaden mår och hur den driftas på ett miljömässigt effektivt sätt.

Miljöcertifiering. Ytterligare krav från kunder kan vara önskemål om att se byggnaden miljöcertifierad. Då gäller det att ha koll på inbyggda material.

Medarbetare. Har vi ett modernt och effektivt arbetssätt attraherar vi nya medarbetarna.

Nybyggnation. För att hålla reda på klimatavtrycket är klimatberäkning på nybyggnation ett lagkrav och en starkt bidragande faktor till att digitaliseringen drivs framåt.

Myndighetskrav. Vi behöver redovisa vår förvaltning inför olika myndigheter. Digitaliseringen underlättar att hålla koll på detta. Att leta i Excel-ark, pdf:er och mailkorgen är inte hållbart. Strukturerad informationshantering är nyckeln.

Så kommer du igång
Publiken fick även en uppmuntrande klapp på axeln under seminariet. Det behöver inte vara så tungt att komma igång.

  • Gräv där du står. Ni har förmodligen redan jättemycket information och data att börja med. Den ligger bara utspridd i lite olika lådor och i olika system.
  • Satsa på att hålla koll på er data och information istället för att tvingas inventera beståndet varje gång ni har en ny frågeställning som ska besvaras.
  • Ett steg för att få upp en bas är att ni scannar era befintliga byggnader. Här finns hjälp att få från bra leverantörer och priset idag är betydligt lägre än det en gång var.
  • Bygger ni om emellanåt? Ta chansen att kravställa och få in bättre underlag och data i rätt format som ni sedan kan arbeta vidare ifrån. Framtidssäkra er verksamhet!
  • Jobba med standarder, så alla vet vad som menas och avses.
  • Gå in på Förvaltarforum och läs! Det finns massor med bra artiklar och bra information samt länkar. Det är en guldgruva skulle jag säga, avslutar Lars Lidén.

BIM Alliances budskap

  • Fokusera på nyttor
  • Ta hjälp av andra
  • Använda standarder
  • Samverka och ta del av goda exempel

Bra redskap för att sätta igång finns i portalen Nationella riktlinjer och hos BIM Alliance.

Välkommen till Stora BIM-dagen den 26 april, läs mer här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega