FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från BIM Alliance

Hemsö ser flera fördelar med att samarbeta i BIM Alliance

BIM Alliance seminarium samlar människor som kan utbyta erfarenhet och nätverka.

Hemsö har hittills skapat 200 digitala tvillingar av 280 fastigheter, på sin digitala resa. Genom seminarium och träffar som arrangeras av BIM Alliance ser nu Hemsö fram emot att bygga nätverk, få inspiration och dela erfarenheter med andra.

Fredrik Hörnsten Hemsö

För tre år sedan började Hemsö sin digitala resa. Då anställdes Fredrik Hörnsten som digitaliseringschef. De första åren försökte man fördjupa sig i och utforska vad som faktiskt fanns att göra och sedan dess har man byggt upp en ny organisation där det digitala arbetet ska ingå som en naturlig del av förvaltningen.

Under tiden har man fokuserat på två stora områden och metoder.

– Den ena delen är den smarta fastigheten där vi helt enkelt bygger in sensorer och öppnar upp fastigheterna att anamma ny teknik som gör att de blir mer självkörande. Vi berikar dem med teknologi av sammankopplade delar och uppkopplade styrsystem som levererar data till tjänster i molnet. Det berättar hur fastigheterna mår och vi har mer ordning och reda på data.

– Det andra området är att vi bygger digitala tvillingar med hjälp av harmonisering av data. Det är intressant att koppla samman möjligheterna att ta in felanmälningar, ekonomiskt data och energidata som ligger i många olika system. Vi kommer att jobba mycket med det framöver och utnyttja den digitala kraften för att bygga nya ”Digitala Hemsö”.

Hårdare hållbarhetskrav kräver ordning och reda
Fredrik Hörnsten berättar att Hemsö har skapat sina digitala tvillingar i rask takt. De är redan uppe i 200 fastigheter av 280 i Sverige.

Han ser även att BIM, som den digitala tvillingen också kallas, är ett verktyg i bolagets strävan efter att vara hållbart.

– Vi förbereder oss på att hållbarhetskraven bara kommer att bli tyngre de kommande åren. Vi måste prestera för att bevisa att vi jobbar hållbart. Dels ska man kunna rapportera, dels skapar vi ordning och reda och har kollen, vilket hjälper oss att bli ett mer hållbart bolag.

Engagerar sig i BIM Alliance
Det är främst inom området BIM som Hemsö har nu har sökt ett samarbete och stöd i BIM Alliance som är en förening för bolag inom fastighets- och byggsektorn som arbetar med digitalisering.

– Det är för att fördjupa våra kunskaper, få en bredare bas och prata med andra om hur de har gjort, som Hemsö har engagerat sig i BIM Alliance, säger Fredrik Hörnsten.

Lars Lidén, intressentgrupp Förvaltning inom BIM Alliance

Lars Lidén är ansvarig för intressentgruppen Fastighetsförvaltning inom BIM Alliance och berättar att föreningen är till för att medlemmarna ska samverka och utbyta erfarenheter.

– Vår intressentgrupp för fastighetsförvaltning samlar inte bara fastighetsägare utan också konsulter och leverantörer med intresse för förvaltningsfrågor. Vi har fokus på att bygga kunskap, att ta del av standarder och att lära av varandra men också att underlätta kontakter mellan olika organisationer.

Erfarenhetsutbyte
Detta med erfarenhetsutbytet är något som Fredrik tar fasta på. Han ser att Hemsös medarbetare ska gå på BIM Alliances konferenser, delta i forum och lära av andra – och även dela med sig av egna erfarenheter, som ett av Sveriges största samhällsfastighetsägare som under tre års tid ”släppt sargen” och hunnit med en hel del.

– Jag tycker att BIM Alliance har bra fokus på att inspirera och bjuda ihop olika parter för att fördjupa förståelsen för den egna nyttan med BIM. Det ger en bredare plattform och möjlighet att nätverka inom det specifika området.

Bygga robusta strukturer med BIM
BIM Alliances mantra, och något man har fokus på i intressentgruppen Fastighetsförvaltning, är att varje bolag måste bli tydligare med och ställa krav på vilken information de vill få levererat, från varje projekt. Det handlar om att bygga upp robusta strukturer med BIM som skapar förutsättningar för att kunna skala upp digitaliseringen.

Detta bekräftar Fredrik Hörnsten som ser att många byggnader idag ritas i 3D men att dessa filer ofta stannar hos leverantörer.

– Det gör att vi som fastighetsbolag inte har tagit in all information fullt ut att jobba med. Därmed stannar ”kraften” där och det handlar om att ta in den och dra nytta av den i den egna förvaltningen.

Få med sig medarbetare på förändringsresan
Hemsö säger att de står inför en förändringsresa och att en del i detta är att få med sig sina medarbetare på omställning. Därför väljer man att gå med i BIM Alliance, som via seminarium och träffar, kan ge inspiration och utbildning till Hemsös personal.

– Vi ser verkligen fram mot att hälsa Hemsö välkomna till BIM Alliance och intressentgrupp Fastighetsförvaltning. Hemsö har en hög ambition i att successivt bygga upp digitala tvillingar av sitt bestånd och vi ser fram emot ett intressant informationsutbyte framöver, säger Lars Lidén och avslutar:

– Självklart är fler fastighetsägare och förvaltare välkomna att delta, oavsett hur långt man hunnit på digitaliseringsresan. Det viktiga är att man har en ambition och vilja att arbeta på ett annorlunda sätt med hjälp av bättre informationshantering.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega