Mobilitet – därför ligger Göteborg i framkant

Thorbjörn Hammerth har en tydlig 5-punktslista över hur vi kan ställa om våra städer till effektiva mobilitetssamhällen, där p-platserna blir flexibla, p-avgifter revideras och cykel- och bilpooler blir en självklarhet. Göteborgs stad är en förebild.

Det är många som pratar om mobilitet men få tar beslut som förändrar resvanor och minskar växthusgaser, trängsel och buller. Tajmingen torde däremot inte kunna bli bättre med höga bil- och drivmedelskostnader, ett ökat intresse för delningsekonomi, flexibla arbetssätt där många jobbar hemifrån, en påtaglig klimatkris, ökad elbilsanvändning och fokus på folkhälsan i samband med pandemin. Det är ett öppet fönster just nu.

Tidiga på bollen
Göteborg och Framtidenkoncernen var tidigt på bollen. Redan 2018 togs en strategisk inriktning och nya mobilitetsavtal i nyproduktion, det vill säga att en del av parkeringsplatser inte behöver byggas utan ersätts med andra åtgärder som främjar cykel och bilpooler. Senast 2025 ska hela paketet mobilitet finnas i vårt bestånd och fem år senare ska hela parkeringsaffären bära sig själv.

Resa smartare
Om vi börjar från början så handlar det om hur våra hyresgäster ska kunna resa smartare, det vill säga spara pengar, tid och bekymmer genom bra alternativ. Förebilden är så klart Köpenhamn även om den staden är mer platt. Här sker hälften av alla pendlingsresor på två hjul. Det finns cirka 382 kilometer av cykelvägar och trafikljus som samordnas till förmån för cyklister under rusningstid. Medan bilisterna sitter i köer så brukar cyklisterna svepa genom staden och den välutvecklade infrastrukturen för cykling spelar en stor roll i Köpenhamns fokus på hållbar stadsutveckling. Mobilitet passar också i storstäderna med bra kollektivtrafik, korta avstånd och med urbana livsstilar.

Elsparkcykeln på uppåtgående
I vårt bolag startar vi alla förändringar utifrån våra kunders situation. Hur stor är plånboken, vilka vanor finns och hur gör man idag. I resvaneundersökningen och fältstudier så ser vi att förflyttningar först och främst sker till fots (43 procent), därefter kollektivtrafik (22 procent), följt av bil (18 procent) och cykel (11 procent) samt bilpool (2 procent). Här ser vi en stark potential för elcykeln som blir vanligare och klarar stadens backar och topografi. Inom ett par år så tror jag faktisk bilpoolerna blir lika vanliga som poolerna för elsparkcyklar.

Garage är olönsamma
I grunden är garage och nya parkeringsplatser en olönsam affär. Det är extremt dyrt att bygga och tar bort fin bostadsyta. Investeringarna slås ut på kollektivet oavsett om man har bil eller inte. Det är inte rättvist att den som inte har bil ska vara med och betala och ingen särredovisar garage och parkeringsplatser om man inte har ett p-bolag. Det är heller ingen hit att renovera gamla uttjänta garage. Hyran behöver tredubblas och då blir det vakanser.

P-avgiften behöver revideras
Några bolag har gått från fasta till rörliga platser, så kallat tillstånd. Parkeringen sker där det finns en ledig plats, på samma sätt som vid ett köpcentrum. En modell som ökar kapaciteten med cirka 20 procent när inte alla låser fasta platser när man är bortrest, har bilen på reparation eller är i sommartorpet. För att ställa om krävs att bolagen börjar anamma samma taxor som parkeringsbolagen i kommunen tillämpar. Idag är parkeringsavgifterna låga och ska man göra en omställning så behöver avgifterna anpassas och differentieras utifrån var de ligger. De måste vara billigare i förorten än mitt i city. Parkeringsaffären ligger för de flesta bolag utanför förhandlingsordningen och har därför försummats och inte utvecklas med få undantag.

Förslag på förändringar
För att lyckas ställa om behöver allt hänga ihop. Vi inför succesiv tillståndsparkering, anpassar hyran efter parkeringsbolaget och erbjuder nya mervärden för ett mer optimalt resande. Modellen bygger då på ett grundpris där man kan välja till olika tillval, så kallade egenskapspriser och själv avgör hur man vill ha det. En grov bedömning är att våra insatser kostar cirka 60 mnkr som ska finansieras med avgifter på sikt. Åtgärder som främjar miljö, hälsa och plånbok och gör våra områden grönare.

Konceptet kan se ut på följande sätt:

  • När det gäller gångstråk så gör vi specifika trygghetsvandringar från spårvagn/buss till bostadsområdet för att undanröja otrygghet och brister i underlag och belysning. Vi ser även över skyltning för att ange avstånd och ungefär tid till lokala målpunkter.
  • Vi renoverar och bygger nya ytor till cykelparkering med en hyrd fast plats. Liksom nya ytor för lastcyklar, cykelpool, laddplatser för elcyklar, servicedepåer, långtidsförvaring och så vidare.
  • Kostnadsfri kollektivtrafikbiljett vid exempelvis nyproduktion eller andra kampanjer för att stimulera kollektivtrafik sam test med realtidstavlor eller nya funktioner i boendeappen.
  • Bildelning och laddstolpar inom 400 meter. Rabatt på exempelvis bilpool, liksom samnyttjande av fordonspool mellan bolag och hyresgäster samt sommarparkering.
  • Leveransboxar inom 400 meter, nya jobbhubbar för hemarbete och studier, information om lokalt mobilitetserbjudande samt en årlig mobilitetsdag.

Dessa mervärden ska alltså leda till att våra hyresgäster kan optimera sina förflyttningar genom smarta val och därmed bidra till att minska klimatpåverkan. Kan vi tänka delning och lära av elsparkcykelföretagen och inte göra allt själva så slipper man uppfinna hjulet igen.

Kommunikation är A och O
Vid införandet är kommunikation, planering och att alla är välinformerade i bolaget centralt så att oron och förändringen bli en trygg process. Detta blir nästa stor gröna steg efter källsorteringen för trettio år sedan. Nyckeln är att man är sampratad, har goda interna gränssnitt och tydligt ägarskap i frågan. Då är man förbered för olika frågor kring bilpooler, hur snabbt cykelgarage kan byggas ut, kostnader för laddning och om man kan dela cykellådor via boendeappen och så vidare.

Omställning som spar tid och pengar
Om det även blir frigjorda parkeringsplatser så kan dessa med fördel användas för bostadsändamål eller en mer grön inramning av bostadsområdet. Eller så slipper man bygga fler parkeringar vid nyproduktion och kan i stället optimera de resurser som redan finns. Grunden för omställningen ligger i systematiken, tuffa miljömål och i linje med att utveckla hyresrätten med olika hyreserbjudanden som spar både pengar och tid.

Thorbjörn Hammerth
Vd på Familjebostäder i Göteborg AB

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega