Partnertext från Bauer Watertechnology Systems

Riksbyggens Brf minskar energin och får bättre värmekomfort

Ordförande Siv Sondell och vice ordförande Lilian Baaz i Riksbyggens Brf Göteborgshus 21.

Riksbyggen Brf Göteborgshus 21 har minskat sina energikostnader och uppnått en bättre värmekomfort både i värmesystemen och varmvattensystemen. Med Bauer vattenbehandlingssystem får bostadshusen en optimerad effekt i systemen.

Hos Göteborgshus 21 blev värmeproblemen kännbara vintrarna 2012–2017. Husen är byggda i 4–9 våningar och innehåller 170 lägenheter på totalt 11 138 kvm och 10 lokaler på 500 kvm.

Styrelsen tog tag i värmeproblemen med ojämn värme under vintern 2016–2017 sedan boende klagat på den ojämna inomhustemperaturen. Det var ett problem som styrelsen tog på största allvar och olika driftsoptimeringar gjordes. Ordförande Siv Sondell och vice ordförande Lilian Baaz i Brf Göteborgshus 21 berättar om sina erfarenheter med Bauer Watertechnology Systems.

Klagomålen har upphört
Klagomålen med för låga eller för höga temperaturer på elementen har upphört efter installationen av Bauer vattenbehandlingssystem hösten 2018. Fastighetsskötarens tid med att rengöra och byta termostaterna på elementen minskade drastiskt efter Bauer-installationernas verkan i hela värmesystemet.

– Styrelsen följer upp energiförbrukningen och kostnaderna regelbundet. För åren 2019 till 2022 betalade vi mellan 90–100 000 kr mindre per år i fjärrvärmekostnad än tidigare. Hela värmesystemet har blivit mer energieffektivt och vattenbehandlingssystemet har betalat av sig självt på drygt 3 år, enbart för värmekostnaderna. Det blev en mycket lönsam underhållsinvestering.

Ventilerna arbetar som de ska
Värmeväxlarna har blivit renare, fått bättre effektivitet och behöver mindre underhåll.

– Det blir långsiktigt hållbart. Och nu kan styrsystemet fungera mer optimalt eftersom ventilerna arbetar som de ska samtidigt som vi nu har full cirkulation i värmesystemet och med jämnare värme till alla. Vi har ju inte behövt minska på inomhustemperaturen i lägenheterna heller. Det är numer mycket jämnare värmekomfort inomhus trots sänkningen av framledningstemperaturen i värmesystemet.

Styrelsen har haft många dialoger med förvaltare, energiexperter, tekniker och andra som är intresserade av vattenbehandlingssystemet från Bauer och de säger att det är en mycket bra underhållsinvestering både ekonomiskt, underhålls-, funktions- och miljömässigt.

Kunde det hjälpa varm- och kallvattensystemet?
Boende hade förutom ojämn värme med inomhustemperaturerna även problem med för låga eller för höga kallvatten- och varmvattentemperaturer. Oftare och oftare användes fastighetsskötarens tid till att rengöra eller byta dusch-, tvättställs- och termostatblandare. Det gjorde att föreningens service- och underhållskostnader drastiskt ökade och klagomålen blev fler och fler.

– Eftersom det blev väldigt bra för vårt värmesystem ville vi även höra mer om hur Bauer vattenbehandling kunde hjälpa oss med husens kallvatten- och varmvattensystem, säger Siv Sondell och Lilian Baaz.

Bättre effektivitet
Problemen med det ojämna varmvattnet har upphört efter installationen av Bauer vattenbehandlingssystem. Kallvatten- och varmvattensystemet fungerar nu bra och värmeväxlaren har blivit renare och fått betydligt bättre effektivitet. Termostatblandarna i kök, toalett och badrum fungerar optimalt där ventilerna hålls rena över tid, med utmärkt kallvatten, varmvatten och vvc-cirkulation.

– Tidigare fick de boende spola ett tag för att få fram varmvattentemperaturen. Eftersom varmvattnet kommer snabbare nu är det mindre klagomål också. Eftersom varmvattnet kommer mycket snabbare betyder det också att vi inte slösar på dyrbar energi och dricksvatten i onödan, det menar vi är A och O.

Vattenbehandlingen minskar dessutom bakterier och risken för legionella.

– De boende säger att dricksvattnet smakar lite godare nu, jämfört med tidigare.

Betalar nu betydligt mindre
Siv Sondell och Lilian Baaz i Brf Göteborgshus 21 anser att Bauer har gett dem utmärkta och långsiktiga energi- och miljöförbättringar. Eftersom Styrelsen följer upp energiförbrukning och kostnader regelbundet ser de att de nu betalar betydligt mindre i fjärrvärme- och vattenkostnad.

– Värme-, vatten- och varmvattensystemet är nu mer energieffektivt och eftersom vi inte gjort något annat, är det Bauer vattenbehandlings förtjänst till 100%, trots tidigare driftsoptimeringar. Vi menar att Bauers vattenbehandlingssystem är en bra investering ur värmesystems, varmvatten- och dricksvattenkvaliteten, ekonomiskt, underhålls-, funktions- och miljömässigt, säger Siv Sondell och Lilian Baaz.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega