”Ska vi attrahera kompetens måste vi digitalisera branschen”

Gunilla Högbom har en bred och djup erfarenhet av fastighetsbranschen. Byggnader för vård och alkohol har blandats med bostäder och kommersiella fastigheter. Hennes driv att dra ”tågsätt” i organisationer är en önskan om att överträffa förväntningarna.

– Att vara vd på Virtuosen är en ynnest. Jag har ett förtroendeuppdrag att förvalta en familjs privata innehav av fastigheter. Det är ett brett spektrum av arbetsuppgifter – från nycklar till strategier.

Det säger Gunilla Högbom som har en lång erfarenhet av att leda arbete inom en stor variation av bolag. På meritlistan finns kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg, Locum med landstingsbyggnader och kommersiella fastigheter på Systembolaget. Numera är hon vd på Virtuosen som är ett family-office där hon förvaltar fastighetsbeståndet åt en av framlidne John Mattsons döttrar.

– Jag jobbar direkt mot styrelsen, helt själv. Jag har inga anställda utan driver en virtuell organisation med tjänsteleverantörer och förvaltningsbolag ”på stan”, som levererar till mig.

One-woman-show
Med sin långa bakgrund i branschen har hon erfarenhet av att leda bolag med hundratalet anställda. Men arbetet på Virtuosen är en one-woman-show.

– På Virtuosen är jag ingen arbetsledare. Men som spindeln i nätet behöver jag vara stöttande och ställa krav och vara tydlig med samsyn och prioriteringar. I det ligger att vara förutsägbar, att man vet var man har varandra som parter. Jag är tydlig i det.

Just ordet ”tydlig” är något som Gunilla Högbom återkommer till lite då och då.

– Efter 40 år i branschen har man fått en och annan återkoppling. Det är klart att jag har haft både chefer, medarbetare och nu tjänsteleverantörer som uppfattar mig som tydlig. Och jag vill vara det! säger hon med eftertryck.

Drar ett helt tågsätt
Erfarenheterna från att driva både mindre och större, kommersiella och kommunala bolag gör att Gunilla Högbom kan se skillnader och likheter i arbetssätten.

– Ledarskapet handlar om att driva förändringsprocesser och vara tydlig i vad uppdraget är. Beroende på storlek eller typ av organisation samlar du olika slags kompetenser i gruppen du bildar, men som ledare är det ingen skillnad.

– Jag brukar tänka att jag drar ett helt tågsätt som ledare och det handlar om att hitta rätt medarbetare. Skillnaden är hur du får den gemensamma kraften att gå åt samma håll, när du gör det med en person eller med 200 personer.

Hon ser också att det är hon som vd som personifierar organisationen och driver den åt det håll som uppdragsgivaren vill.

– Jag har en drivkraft att vara lok. Jag är mycket för att leverera och att överträffa förväntningar. Om jag är tuff mot mig själv? Ja, det är jag. Det är klart att man har krav på sig själv.

Urban Edenströms kraftfält
På frågan om vilka personer som inspirerat henne genom åren säger Gunilla Högbom att hon har ett råd till andra chefer, företrädelsevis yngre som ska staka ut sin bana. Hon har själv struntat i hierarkier och hittat goda ledaregenskaper hos både de som varit över och under henne i olika organisationer.

– På mitt första jobb arbetade jag i Urban Edenströms kraftfält i bolagen Citadellet, FastighetsRenting och Newsec. I 14 år upplevde jag Urbans dynamiska och utvecklingsinriktade profil, i hans absoluta närhet. Han gav oss medarbetare stort förtroende, utrymme och tillit. Han kastade ut en och sedan fick man simma. Men man växte, berättar hon.

En av de bästa
En annan person som Gunilla Högbom tagit intryck av var en medarbetare, som rapporterade till henne. Han var en av de bästa cheferna hon sett. Han var inkluderande, väldigt tydlig och ett föredöme i hur han arbetade med sina medarbetare och kunde ta konflikter.

– Han hade förmåga att pin-pointa felaktiga attityder, lyfta det på ett tydligt och rakt sätt och på så vis utveckla sina medarbetare, berättar hon.

Systembolagets förändringsresa
En tid som hon själv upplever har utvecklat henne var perioden på Systembolaget. Hon satt i ledningen där Systembolaget vände ”från att vara ett introvert monopol till att bli en modern detaljhandelskedja”.

– Jag är glad och stolt att jag fick vara med i den förändringsresan. Det bidrog till min utveckling som ledare och kompetensutveckling.

Digitalisering är en hjärtefråga
Att utvecklas och förändra verkar inte skrämma Gunilla Högbom. ”Man kan inte luta sig tillbaka och tycka att det vara bättre förr”. Därför är den digitala utvecklingen i branschen en av hennes hjärtefrågor. Det är en nödvändighet för att få en mer effektiv fastighetsförvaltning.

– Vi har pratat om digitalisering i 40 år – det är nu det händer! Jag hoppas att även vårt mellanstora bestånd på Virtuosen påverkas av det och att vi kan medverka till att flytta fram positionerna. Utifrån varje uppdrag måste vi utmana oss i branschen att ta kliv framåt så att vi utvecklas mot en datadriven fastighetsbransch. Ekonomin styr våra beslut men vi får inte se det kortsiktigt. De steg vi tar påverkar sista raden men vi bör se investeringarna över en vettig tidshorisont.

Attrahera kompetens med digitalisering
Digitalisering för att få effektivare förvaltning i alla ära. Men enligt Gunilla Högbom påverkar den minst lika mycket kompetensfrågan.

– Vi måste få in rätt konsulter som vill utveckla den här branschen. Ska vi attrahera unga, kompetenta människor då kan vi inte vara så här analoga. Till exempel är energifrågorna svåra att hantera om du inte tar med digital förvaltning och mätning. Branschen måste därför vara attraktiv och vi måste finnas i framkant.

Framtiden är läskig
Virtuosen undersöker på vilket sätt digitaliseringen kan tas in i deras bestånd. Framtiden för bolaget är att det ska förvaltas och vårdas för att finnas kvar i familjens ägor och så småningom växa, om det är ägarens och styrelsens önskemål. Gunilla Högbom ser sig själv på posten som vd i ett antal år till. Vad som händer efter det är ovisst.

– Det finns väl någon bortre parentes, jag börjar bli väldigt gråhårig, säger hon och skrattar. Men än så länge är jag med och hoppas att jag kan finnas kvar i branschen ett tag till. Det som ligger längre fram är lite läskigt. Arbete har varit och är en betydelsefull del av mitt liv.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Gunilla Högbom

Ålder: 64 år
Uppväxt: i Jämtland
Utbildning: Lantmäteri på KTH
Yrkeserfarenhet (i urval): Fastighetsekonom på Citadellet, Direktör på FastighetsRenting, Enhetschef Fastighetsekonomi på Newsec, Affärsområdeschef Bostäder på Fastighets AB Förvaltaren, Fastighetsdirektör på Systembolaget, Vd på Locum, i ledningen på AFA fastigheter och Vd på Virtuosen.
Familj: Särbo och två vuxna barn
Bor: Stockholms innerstad, i en hyresrätt
Fritidsintressen: Natur, kultur, nära och kära och soffan, den ska man inte underskatta
Dold talang: Jag kan dansa Boda-polska, den är ”sugande”.
Övrigt:
Utsedd till Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen av Fastighetsägarna, 2010.
Motiveringen löd: ”Gunilla Högbom är uppe i en lång och framgångsrik karriär i fastighetsbranschen. Hon har varit verksam i olika delar av branschen och har därigenom skaffa sig en gedigen erfarenhet. Hennes integritet, analytiska kapacitet och professionella framtoning har gjort henne till en mycket uppskattad chef av såväl uppdragsgivare som medarbetare. Gunillas engagemang utanför sin professionella roll bidrar dels till att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv del av arbetsmarknaden, dels till en utveckling av densamma.”

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega