Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Wihlborgs vinnare av Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Awards


Wihlborgs fastighet Syret 6 har tilldelats utmärkelsen Årets Miljöbyggnad iDrift av Sweden Green Building Council. – Att vårda och förädla det som redan finns är det mest ansvarsfulla vi som fastighetsägare kan göra, säger Elsa Hagdahl på Wihlborgs.

Fastigheten Syret 6 i Lund var en av de två första fastigheterna i landet att certifieras med Miljöbyggnad iDrift och var startskottet för Wihlborgs arbete med att certifiera samtliga sina kontorsfastigheter i Sverige.

Bolaget är den fastighetsägare som hittills certifierat flest byggnader inom segmentet kontor.

– Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg för oss på Wihlborgs, som vi bland annat använder för att identifiera olika förbättringsinitiativ som vi kan ta med oss in i vår förvaltning. Något annat som gör detta certifieringssystem tacksamt att arbeta med är att det är baserat på svenska regelverk och anpassat efter svensk byggtradition. I år har vi fokuserat särskilt att certifiera vårt befintliga bestånd. Att vårda och förädla det som redan finns är det mest ansvarsfulla vi som fastighetsägare kan göra säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Hyresgästerna viktiga i processen
Miljöbyggnad iDrift är en certifiering för befintliga fastigheter och som fokuserar på inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och byggnadens skick. Det är obligatoriska krav att inkludera hyresgästernas påverkan på byggnadens miljöprestanda, vilket i Wihlborgs process ledde till närmare dialog mellan dem och deras hyresgäster.

Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs, ser intern kompetensförsörjning som en av de främsta framgångsfaktorerna:

– Vi har förändrat arbetssättet, stärkt upp inom certifieringsområdet och satsat på att höja kompetensen i hela organisationen när det kommer till vårt miljöarbete. Idag är vår personal väl insatt i hur vi jobbar med miljö- och klimatprestanda och kommer med egna förslag på energibesparande insatser. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas behov på ett helt annat sätt, säger Staffan Fredlund.

Wihlborgs har beslutat om en klimatfärdplan med målet att halvera klimatutsläppen till år 2030. Att certifiera befintliga byggnader ligger i linje med detta.

Konkreta exempel på hållbara samhällsbyggnad
Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council säger att årets pristagare i Sweden Green Building Awards är tydliga och konkreta exempel på hållbar samhällsbyggnad inom fastigheter och infrastruktur såväl som nyproduktion och förvaltning.

– Medvetenheten och viljan till förändring bland våra medlemmar har ökat enormt de senaste åren och omställningen ökar nu i snabb takt. Det här är extremt positivt för hela Sverige och vårt gemensamma klimatarbete, säger hon.

redaktionen@forvaltarforum.se

SGB Awards

Läs mer om de nominerade till Sweden Green Building Awards här

Bli den första att kommentera "Wihlborgs vinnare av Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Awards"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega