Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Prisas för bästa renovering

Familjebostäder i Göteborg är vinnare av Årets bästa renoveringsprojekt 2018. Askersundsbostäder får ett hedersomnämnande.

För fjärde året i rad lyfter bransch- och intresseorganisationen Sabo fram lyckade renoveringsprojekt för att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar. Vinnaren presenterades på Sabos Fastighetsdagar i Skövde.

Första pris i tävlingen tilldelades Familjebostäder i Göteborg för bidraget Förnyelseprojekt Tellusgatan. Inför årets tävling fick juryn in sex bidrag.

– Alla inlämnade bidrag höll mycket hög klass. Det var en tuff uppgift för juryn att utse både hedersomnämnanden och vinnaren, säger Stefan Björling, renoveringsexpert på Sabo och jurymedlem.

Juryns motivering till vinnaren:
”De tre hållbarhetsaspekterna; ekologisk, ekonomisk och social har beaktats i samband med renovering av områdets ikonbyggnad. Det konstnärliga har också fått ett fokus genom att hyresgäster bidragit till riktningen för den konstnärliga utsmyckningen i området. Företaget har gjort långsiktiga och hållbara teknikval till exempel cykelpark och solceller. Noggrant förarbete och dialog med alla intressenter i ett utsatt område har resulterat i uttrycket: En renovering som inte bara syns fysiskt utan är ett ställningstagande för hela området.”

Stor renovering
Efter noggrann dialog med hyresgästerna och tekniska undersökningar landade renoveringen på Tellusgatan i bland annat nya fasader, tillgänglighetsanpassningar, nya entréer, stambyte med nya och större badrum, ny belysning, nya kök, energibesparande åtgärder och en ny utemiljö i anslutning till fastigheten.

Renoveringen har gjorts etappvis och därför har det varit tydligt med vad som är nytt och gammalt. Nu är allt nytt och hyresgästerna har flyttat in.

Hedersomnämnanden
Dessutom delades två hedersomnämnanden ut. Askersundsbostäder fick det ena för bidraget Fågelvägen Askersund. Det andra omnämnandet gick till Familjebostäder i Göteborg för bidraget Tillgänglighetsanpassad förnyelse i Högsbo.

På Skäpplandsgatan i Högsbo har Familjebostäder renoverat med tillgänglighetsperspektiv i fokus, med bland annat lägre trösklar och breddade balkongdörrar.

Dialog med hyresgäster och många intressanta tillval har varit framgångsfaktorer samtidigt som det har varit viktigt att bevara och förstärka husens 60-talskaraktär.

Läs mer om tävlingen här

Det vinnande bidraget.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega