Så kan du fixa laddplatser till dina hyresgäster

Intresset för att köra laddbar bil ökar i Sverige. Hur ska du som fastighetsägare med hyresgäster kunna möta efterfrågan? Vi fångar upp några förvaltare som berättar om hur långt de har kommit och de ger även tänkvärda råd till andra.

Göteborg Energi har tillsammans med Framtidenkoncernen tagit fram ett nytt koncept för publik laddning av elfordon i utvecklingsområden med många hyresrätter i Göteborg. Konceptet kallas kvartersladdning och delfinansieras av Västra Götalandsregionen.

– Vi har 74 000 hyresrätter inom koncernen och vi arbetar aktivt för att öka jämlikheten och tryggheten i socialt utsatta områden. Samtidigt vill vi minska vår miljöpåverkan. Vi vill använda den här satsningen till att informera om hållbar energi och laddning för att få i gång diskussioner och intresse hos hyresgästerna, säger Dan Sandén, teknisk chef på Framtiden.

Undersöka efterfrågan först
I detta projekt väljer Framtidskoncernen att erbjuda marknaden laddmöjlighet. En annan väg att gå är att först undersöka efterfrågan i sitt bestånd. Privata bostadsbolagen Victoria Park och Hembla AB har valt den strategin.

– Omställningen kommer och i vissa bostadsområden går det fortare än i andra. Men som fastighetsägare vill man inte investera i saker i förväg. Utbyggnaden av laddstolpar ska ske i takt med de som önskar ladda. Man måste dock ta i beaktan risken, att de som skaffar elbil och inte får laddplats, flyttar ifrån en. Kombinationen är att fånga upp hyresgästernas intresse och förväntningar och förbereda sig för omställningen, säger Per-Otto Bengtsson, Energi- och miljöchef på Victoria Park och Hembla AB.

Laddplats-on-demand
I det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har man sedan 2016 utarbetat en affärsmodell och strategi för hur man ska erbjuda sina hyresgäster laddplatser. Där är det en on-demand-lösning som gäller.

Genom förfrågan via fastighetsbolagets hemsida eller kundtjänst så installeras en laddenhet på kundens p-plats, ofta genom att ersätta en motorvärmare som redan finns. Saknas det motorvärmare och framdragna kablagerör så ser man till att kunden byter p-plats med en annan. Laddplatserna installeras en och en, vartefter det kommer in förfrågningar.

Stockholmshem har även köpt in ett antal ladd-don av samma standardiserade typ vilket gör att installationen är okomplicerad när den görs av samma behöriga elentreprenör som gör andra elinstallationer inom fastighetsförvaltningen.

– Vill en hyresgäst ha en laddplats så ser vi till att fixa det. Priset är 500 kronor plus moms i månaden, som ett fast tillägg på vanliga p-platshyran. Då får man ladda så mycket man vill. Det är ingen rörlig avgift och vi tar inte ut något för installationen. Normala p-platser kostar 500–700 kronor i månaden beroende på var de finns. Det blir ungefär en fördubbling av p-hyran men å andra sidan behöver du aldrig tanka din bil, berättar Pers Forsling, chef för Boende och Lokaler, Stockholmshem.

En blandning av publika och privata platser

Lösningen med att ha en plats dedicerad till en hyresgäst är en variant. En annan är att ha publika platser som flera kan dela på. Victoria Park och Hembla AB har en kombination av detta i bostadsområden i Haninge. Där finns 12 privat hyrda platser och 12 publika ladduttag som ingår i en testverksamhet.

– Det började med att vi hade behov av att ladda våra egna tjänstefordon, då blev det platser som hyresgäster kan använda efter att vi har varit där, på kvällstid. Man betalar den vanliga p-avgiften och sedan en laddavgift. Men i framtiden tror vi att behovet kommer att öka på dedicerade laddplatser, säger Per-Otto Bengtsson.

Publika laddplatser är mer kostnadseffektivt

Där är Familjebostäders fordonsansvarige Johan Eklöf av en lite annan mening och anser att det är mer ekonomiskt hållbart och demokratiskt att ha publika platser:

– Vi installerar och förbereder för laddmöjlighet enligt byggkraven, i vår nyproduktion samt större ombyggnationer. Sedan följer vi med spänning utvecklingen inom detta område, där vi ser en möjlighet att erbjuda laddning med offentliga laddare hellre än att sätta upp enskilda laddare som endast en kan använda. Vi kan erbjuda laddning till långt många fler – till samma investering och spara miljonbelopp. Det är betydligt mer kostnadseffektivt och blir också mer rättvist. Laddningen måste dock vara kraftigare, så att den går snabbare.

Räkna av elen för laddning

Mer kraftfulla laddstationer kräver mer av fastighetens elcentral. Genom att göra kundundersökning kan man förutspå elbehovet, inventera kraftmatning och kapacitet och säkerhetsställa att man kan installera laddplatser vid fastigheten. En tanke är att samla flera platser tillsammans men dock inte för många, så att elnätet blir överbelastat.

För Victoria Park och Hembla Ab är det även viktigt att elen som används kan avräknas från vanliga fastighetselen.

– Eldrivna fordon är en omställning till något grönt men det ökar också elanvändningen på våra områden. Det måste vi ta bort från övriga nätet, för att kunna göra uppföljning av våra mätetal, säger Per-Otto Bengtsson på Victoria Park och Hembla AB.

Han konstaterar slutligen att det finns ett värde i att installera laddenheter, som fastighetsägare:

– Det här är vårt bidrag att ställa om Sverige till ett mer hållbart samhälle. Vi måste ta det ansvaret!

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Fakta elbilar i Sverige

Antal laddningsbara personbilar, maj 2021: 223 763
Tillväxten senaste 12 månaderna: ökning med 85 %
Prognosen till 2030: 2,5 miljoner laddbara fordon
Källa: Elbilsstatistik.se

Fakta laddplatser Stockholmshem

Antal laddplatser: Vi har 28 000 lägenheter och 7 000 p-platser. Av dem är cirka 30 laddplatser.
Debitering: Fast tillägg på befintlig p-hyra, 500 kronor + moms/månad, med obegränsad elanvändning.
Utomstående part: Nej, sköter installation och debitering själva.
Tips och råd till andra fastighetsägare:
• Efterfrågan kommer först och sedan görs installationen snabbt. Ett alternativ skulle vara att bygga ut många platser och sedan erbjuda det till marknaden. Men det skulle innebära en finansiering med osäker efterfrågan.
• Se över om det är tekniskt möjligt att installera i de hus ni förvaltar. Det kan innebära att ni måste installera en större el-servis om ni har många laddplatser, vilket innebär stora kostnader.
• Våga ta installationerna i etapper. Man behöver inte göra en storsatsning på en gång. Börja i liten skala och lär er den vägen.
– Vi har en modell som vi kan skala upp om vi behöver det, säger Per Forsling på Stockholmshem.

Fakta laddplatser Victoria Park och Hembla AB

Antal laddplatser: 50 laddplatser i tre olika områden. Flest ligger i Haninge med 12 publika och 12 privata platser.
Debitering: På publika platser betalar man p-avgift och 3,50 kronor per använd kW.
Privata parkeringarna har förhöjd avgift på 300 kr/mån och självkostnadspris på elen 1,74 kronor per kW.
Utomstående part: Testar några som tar hand om debitering och support av stolparna. Vi ser till att installationen kommer på plats men tar hjälp med avräkningen från vanliga fastighetselen.
Tips och råd till andra fastighetsägare:
• Förbered med tomrör när ni gör vid p-garage och p-platser. Det blir dyrt att bryta upp och göra om ytskikt i senare skede.
• Gör kundundersökningar, fånga upp intresset och förbered för efterfrågan.
• Det finns bra info att ta till sig på Bebostad.se och Naturvårdsverket.se

Fakta laddplatser Familjebostäder

Antal laddplatser: Vi ser över möjligheten enligt byggkraven i vår nyproduktion och större ombyggnationer. Hittills har vi cirka 20 uthyrda laddplatser.
Debitering: Vi har ett fast påslag när vi installerar en laddbox på en parkeringsplats. Det kostar 500 kronor extra på månadshyran, där elanvändningen ingår.
Utomstående part: Vi har fört diskussioner och det finns idéer om det, men ännu inget avtal.
Tips och råd till andra fastighetsägare:
• Man bör titta på om det går att erbjuda offentlig laddning i stället för enskild. På det sättet kan man erbjuda laddning till långt många fler till samma investering.
• Jobba hyresgäststyrt på den plats som laddning efterfrågas och utred möjligheten just där.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega