Stenas medborgarlöfte

För att skapa en bättre framtid för unga och en tryggare stadsdel har Stena Fastigheter och en rad andra aktörer gått samman i ett medborgarlöfte för stadsområde Söder i Malmö.

– Medborgarlöftena skapar en tydlighet kring vad vi gemensamt vill åstadkomma kring trygghetsfrågorna i våra områden. Stena Fastigheter Malmö har ett väldigt ambitiöst program för Lindängen och Hermodsdal som vi kommer att jobba med under året och som ingår i vårt arbete med Relationsförvaltning®, säger Unni Sollbe, VD, Stena Fastigheter Malmö.

Det gemensamma målet med medborgarlöftena är att öka tryggheten i stadsdelen, minska användningen av droger och alkohol, förhindra kriminalitet och stärka kontakten mellan polis, skola, ungdomar, lokala aktörer och näringslivet.

Stenas löften
Totalt handlar det om 69 medborgarlöften som ett tiotal aktörer med Malmö stad och polisen i spetsen gett till de boende i stadsområde Söder. Här följer Stena Fastigheters löften:

  • Fortsatt läxhjälp för niorna på Hermodsdalsskolan.
  • 100 sommarjobb till ungdomar mellan 16-20 år som bor hos Stena Fastigheter i Malmö.
  • Öka kontakten med näringsliv och myndigheter genom ”En dag på jobbet” på Hermodsdalsskolan.
  • Tillsammans med Manpower och projektet ”Highway to work” jobbmatcha mot boende på Lindängen och Hermodsdal.
  • Trivselaktiviter i Stena Fastigheters bostadområden utifrån dialog med de boende.
  • Ledarutvecklingsprogram för unga människor boende på Lindängen och Hermodsdal.

Cecilia Fredholm.

Stärka kontakterna
Det var lokalpolisområdet Malmö Söder som tillsammans med Stadsområdesförvaltning Söder tog initiativet till Medborgarlöftena. Under hösten 2016 genomfördes en omfattande dialog med över 200 boende i området för att lyssna på vad de önskar.

– Fler parter bjöds in och vi är nu ett tiotal aktörer som tillsammans verkar för ett tryggare område på olika plan ­– fler jobb, bättre skolresultat, tillgång till hälsa och idrott och ett brottsförebyggande arbete, säger Cecilia Fredholm, chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö.

Hon hoppas att medborgarlöftena ska förbättra kontakten mellan boende och olika aktörer, så att man lär känna varandra och gör saker tillsammans som stärker området.

Långsiktigt lönsamt
– Att bidra till att barn och ungdomar får en bra utbildning, har en meningsfull fritid och får arbete är oerhört betydelsefullt för individerna, området de bor i och samhället i stort, säger Cecilia Fredholm.

För fastighetsbolag är social hållbarhet inte bara välgörenhet, utan det är också ett sätt att öka den långsiktiga lönsamheten.

– Medborgarlöften är ett sätt att kombinera samhällsnytta och affärsnytta på ett konkret sätt, en del av det vi kallar relationsförvaltning, säger Cecilia Fredholm.

Plugg ger jobb
De boende deltar på olika sätt i aktiviteterna, till exempel vid kvällsvandringar.

Det finns också ömsesidiga åtagande kopplade till löftena, till exempel lovar Stena Fastigheter sommarjobb till alla niondeklassare som höjer sina betyg genom att delta i gratis läxhjälp som bolaget erbjuder.

– Det är en viktig morot och ett sommarjobb betyder att många får en första rad att sätta på sitt CV, vilket kan öppna dörrar till nästa jobb, säger Cecilia Fredholm.

Samarbetsparter Medborgarlöftet

Stena Fastigheter Malmö, Polisen, Malmö stad, Oxievångsskolan, Räddningstjänsten Syd, Malmö FF, Trianon, Willhem, Svenska kyrkan, Föreningen Huda, Manpower, Escalate och Entrim.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega