Partnertext från Vitec Fastighet

”Tillsammans blir vi klokare och starkare”

Utbyggnaden av laddstolpar på bostadsbolagens parkeringsplatser är en central framtidsfråga.

Bästa sättet att möta framtiden är att slå sina kloka huvuden ihop. Det menar Mikael Georgsson på programvarubolaget Vitec, som driver en framtidsgrupp tillsammans med några större fastighetsbolag. Syftet är att hitta framåtblickande strategier för smarta digitaliseringslösningar.

De senaste tre-fyra åren har gruppen träffats flera gånger i månaden, det senaste året förstås främst genom digitala möten. Ett konkret resultat av gruppens strategiska sammankomster är idéen med automatiserad rondering/felanmälan med hjälp av sensorer.

– Går fläktarna på taket, är dörrar och takluckor öppna eller stängda? Driftstörningar? Fungerar sopsugen på gården? Står det en soffa eller cykel utanför nödutgången? Hur är det med vattennivån i brunnarna? Allt sådant som fastighetsskötaren normalt går runt och kollar kan sensorerna ge svar på. Fastighetsskötaren får svaren som ärenden i sin telefon, berättar Mikael Georgsson, som tillsammans med sin kollega Kristofer Olsson driver framtidsgruppen inom Vitec Fastighet.

Mikael Georgsson

Välkomnar fler deltagare
Tekniken med automatiserad rondering/felanmälan är redan i full drift hos Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren, som är ett av bolagen i gruppen. De övriga är Rikshem, Victoria Park, Heimstaden och Uddevallahem.

– Men vi har plats för fler i gruppen. Det är bara att kontakta oss. Tillsammans blir vi klokare och starkare. Vill man vara med och hitta en digitaliseringsstrategi för sitt bolag så är gruppen ett bra bollplank för att testa sina hypoteser. Vi delar med oss i gruppen och försöker förstå och lära oss vart vi är på väg.

Mikael betonar vikten av att påverka ledningsgrupper att fatta rätt beslut inför framtida produktutveckling utifrån såväl hyresgästers som förvaltares behov.

– Målet är att titta tre till fem år framåt i tiden. Vad kommer att vara aktuellt då, vad förväntar sig hyresgästen med flera av hyresvärden? Sådant som är ”nice to have” idag kanske är ”need to have” då, säger Mikael Georgsson.

Som exempel tar han utvecklingen av elbilar och laddningsbara bilar, som år 2030 beräknas uppgå till en 2,5 miljoner i landet, vilket gör utbyggnad av fler laddstolpar på bostadsbolagens parkeringsplatser till en central framtidsfråga.

Testar idéer
Framtidsgruppen arbetar med så kallade PoCar, proof of concept. Det innebär helt enkelt att testa en digitaliseringsidé i ett bostadsområde. Det var på den vägen som tekniken med rondering/felanmälan via sensorer utvecklades i Sundbyberg.

– Sensorer pratar olika språk. Trixet är att få signalerna att gå hela vägen och översätta dem till samma språk i Vitecs system och omvandla dem till ett serviceärende till fastighetsskötare eller förvaltare.

Men en lärdom är att teknik och användare oftast är det minsta problemet. Den stora utmaningen när det gäller digitaliseringsstrategier för framtiden ligger i frågor om organisation och bolagskultur, resurser och juridik samt förstås den tid man är villig att lägga ner på framtidsstrategiskt tänkande, menar Mikael Georgsson.

Självbesiktning
En annan PoC som gruppen arbetar med är självbesiktning av lägenhet inför avflyttning. Får bostadsbolaget indikationer från hyresgästen på att något behöver åtgärdas i lägenheten innan bolagets egen slutbesiktning, sparas både tid och pengar. Åtgärder kan utföras tidigare.

– Kan man handla i en matvaruaffär med scanner ska man väl kunna besiktiga sin egen lägenhet, som en i gruppen uttryckte det, berättar Mikael Georgsson.

Tyvärr har pandemin satt käppar i hjulet för denna PoC.

Initialt ville vi gå parallellt med hyresgästen för att utvärdera data. Men det gick ju inte på grund av smittorisken.

Värdefull kanal
ViShop är en annan PoC som gruppen utvecklat. Den utgår ifrån att hyresvärdens kanal till hyresgästen är värdefull och eftertraktad.

Hyresgäster på Victoria Park kommer idag åt ViShop på Mina sidor (Vitec Arena) och kan beställa tjänster av olika företag, till exempel storstädning, fönsterputs, flyttstädning, veckostädning, flytthjälp och även enklare tjänster som uppsättning av tavlor och lampor.

– Vi blir mer bekväma, jobbar mer hemma och ser boendet som ett hotell eller företag där man kan beställa tjänster och varor. Det här är en trend som kommer att fortsätta, spår Mikael Georgsson.

Han poängterar vikten av ledningsgrupper som våga utmana, testa nya idéer och söka ny kunskap.

– Framtiden och ny teknik kan vi inte blunda för det kommer påverka oss förr eller senare. Det gäller att hoppa på rätt tuva i rätt tid, menar Mikael Georgsson.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega