Studie visar kostnader för solcellsel

En ny studie från Energimyndigheten visar produktionskostnaden för el från solceller olika typer av byggnader.

I studien presenteras bedömningar av potential och elproduktionskostnad för solceller på olika typer av byggnader i Sverige. Resultaten kan bidra till en bättre uppfattning om vad det kostar att bygga nya solcellsanläggningar i Sverige, skriver Energimyndigheten.

Kostnads- och potentialberäkningarna har gjorts på följande kategorier av byggnader: småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentliga lokaler, industrifastighet, lantbruksfastighet, kommersiella lokaler och komplementbyggnader (till exempel garage och förråd).

Studien, som är genomförd av Profu på uppdrag från Energimyndigheten, är ytterligare ett led i Energimyndighetens ambition att öka kunskapsnivån kring solel i Sverige. I länkarna nedan kan du ta del av studien och läsa mer i artikeln från Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega