Uppför dig – eller tappa affären

Vad är vi sämst på när det gäller affärsmässigt uppförande? Annmarie Palm vet svaret efter att ha intervjuat hundratals personer i näringslivet.

Hon har kallats ”Näringslivets Magdalena Ribbing” och är en av Sveriges ledande specialister på affärsmässigt uppförande eller ”business behavior”, som hon kallar det.

– Jag har tagit fram statistik från mina djupintervjuer med mina kunders kunder och marknad. Där har jag kommit fram till att det allra största problemet som vi har i Sverige inom ”business behavior” är återkoppling, säger Annmarie Palm.

Efter att hennes bok ”Business behavior. Uppför dig – eller tappa affären” kom ut 2016 har hon varit en mycket efterfrågad föredragshållare. Och i höst lanseras boken även som webbutbildning.

Utmaning i vår bransch
När det gäller fastighetsbranschen, som Annmarie Palm har erfarenhet av, kan problemet med dålig återkoppling få mer dramatiska följder än i många andra branscher.

– Ett problem i fastighetsbranschen kan exempelvis vara att det inte återkopplas tillräckligt snabbt när något blivit fel. Då är risken stor att ett större projekt fördyras mycket på grund av att man inte får reda på tidigare misstag. Hade man fått bättre återkoppling direkt hade det inte behövt rulla på och bli så fel, säger Annmarie Palm.

Våga återkoppla
Annmarie Palm menar att det ofta handlar om att våga stå för sina misstag.

– Alla branscher har de här utmaningarna. Det finns många som är duktiga på återkoppling i fastighetsbranschen, men det räcker att en del slarvar med återkopplingen när något gått fel för att det ska få tråkiga konsekvenser.

Varför blir det fel?
Annmarie Palm förklarar att även om man återkopplar kan motparten uppfatta det som dålig återkoppling.

– Tre av fyra som jag har intervjuat de senaste åren, anser att deras leverantörer är för dåliga på återkoppling. Det är en enormt hög siffra, men den har många orsaker. Det behöver inte betyda att folk inte har återkopplat, men man är så otydlig att mottagaren inte förstår. Vi är så ockuperade av vår egen stress, livs- och arbetssituation, så att kommunikationen fallerar.

Djupintervjuer med kunder
Annmarie Palm har lång erfarenhet av journalist-, pr- och kommunikationsbranschen. Hon driver i dag det egna kommunikationskonsultföretaget Relationista. Affärsidén fick hon när hon hade uppdraget att göra ”face to face-intervjuer” med kunderna till ett bolag.

Sedan dess har hon intervjuat många nuvarande kunder, tappade kunder, önskade kunder, politiker och branschföreträdare på uppdrag av it-bolag, säkerhetsföretag, Svenskt näringsliv och många andra.

 

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega