Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Snart är semestern här, men vad gäller?

Semesterlagens syfte är att arbetstagare ska få ledigt för vila och rekreation. Lagen ger arbetstagare rätt till 25 dagars semester, men kollektivavtal och enskilda anställningsavtal kan ge fler semesterdagar. Semesterdagarna kan vara obetalda eller betalda beroende på om arbetstagaren har arbetat viss tid.

Sommarsemestern ska enligt lagen förläggas så att arbetstagare får minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti, om man inte kommer överens om annat.

Det är arbetsgivaren som fastställer semesterschemat efter samråd med fack eller arbetstagare. Om inte arbetsgivaren tillmötesgår arbetstagarnas semesterönskemål ska arbetsgivaren underrätta arbetstagarna om beslutet senast två månader före semesterperiodens början.

Kan arbetstagaren ändra sin semester?
När semesterschemat väl är fastställt kan inte arbetstagaren ensidigt ändra eller avbryta sin sommarsemester om det blir dåligt väder eller ändrade planer. För att kunna ändra sin semesterförläggning krävs att arbetsgivare och arbetstagare är överens.

Blir arbetstagaren däremot sjuk eller behöver vårda sjukt barn under semestern har arbetstagaren rätt att avbryta sin semester. Anmälan till arbetsgivaren bör ske omgående, dock senast första arbetsdagen efter semesterledigheten.

Enligt vissa kollektivavtal behöver frånvaron styrkas med läkarintyg.

De semesterdagar som arbetstagaren inte har kunnat utnyttja läggs inte ut i direkt anslutning till den ordinarie semestern. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer istället överens om när det är lämpligt att ta ut ersättningssemestern.

Kan semesterdagar bytas mot pengar?
Om det gäller anställningar på max tre månader kan överenskommelse träffas med arbetstagaren om att denne får semesterersättning i stället för ledighet. Med vid längre anställningar får inte semesterdagar bytas ut mot pengar så länge anställningen består.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att minst 20 betalda semesterdagar tas ut under semesteråret. Överskjutande dagar över 20 kan arbetstagaren spara till annat år.

Arbetstagaren har rätt att avstå från att ta ut ledighet för semesterdagar som inte är betalda. När en anställning upphör ska innestående semesterförmåner betalas ut i pengar. Det ska ske senast månaden efter anställningen upphörde.

Susanne Svensson
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

Bli den första att kommentera "Snart är semestern här, men vad gäller?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega