Krav på inspektion av klimatsystem

Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem från 2020.

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Energimyndigheten och Boverket utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Svaret på regeringsuppdraget finns i rapporten Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem som lämnades till Regeringskansliet i maj 2019.

Samordnas med energideklarationen
Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD, är det system med nominell effekt på över 70 kW som ska inspekteras regelbundet.

I svaret till regeringen föreslår de båda myndigheterna att krav på inspektionen samordnas med lagen och förordningen om energideklarationen för de byggnader som deklareras regelbundet, och att övriga byggnader ska rapporteras separat.

Liknande krav har tidigare funnits för luftkonditioneringssystem och förslaget innebär att de tidigare reglerna återupptas och anpassas till gällande lydelse i energiprestandadirektivet (EPBD). Förslaget är att kravet på inspektion ska träda i kraft den 10 mars 2020.

Krav för icke bostäder
Energiprestandadirektivet innehåller även krav på att alla byggnader som inte är bostäder, och som har uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fastighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav.

Detta gäller såväl nya byggnader som befintliga byggnader och kravet börjar gäller från år 2025.

Boverket och Energimyndigheten föreslår att kraven införs genom ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. I Boverkets föreskrifter kommer mer detaljerade regler att finnas. Arbetet med detta planeras att starta under hösten 2019.

Källa: Energimyndigheten

1 kommentar på "Krav på inspektion av klimatsystem"

  1. QTF skriver:

    Härligt med krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringsystem från 2020, men jag ser inget om krav på systemvätskan. Det skulle nog hjälpa många att spara energi om man inkluderade systemvätskan i kravspecen. Kolla här: https://www.mynewsdesk.com/se/qtf/pressreleases/energibesparingen-som-energimyndigheten-och-boverket-gloemde-2433758

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega