Bästa arbetsgivaren i branschen

För andra året i rad har Jernhusen fått fastighetsbranschens bästa uppmätta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI).

– Vi är mycket stolta att också 2018 få bästa resultatet i AVI. Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan för oss framöver, säger Henrik Fontin, HR-chef på Jernhusen.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.

Bli den första att kommentera "Bästa arbetsgivaren i branschen"

Lämna en kommentar