Planetskötare är vi allihopa!

Vem är det egentligen som ska rädda vår planet från det rådande klimathotet?

Världens ledare har pekat ut riktningen med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.  Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och inom ramen för ett Fossilfritt Sverige har olika branscher utformat färdplaner med målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045.

Färdriktningen är klar, planerna på plats och det är brådis. Ska vi begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet måste vi växla upp. Den yngre generationen har förstått allvaret och den 15 mars var en historisk dag då ungdomar över hela världen skolstrejkade för klimatet påhejade av klimatforskarna. En transformation av hela samhället krävs och det är dags för ”action”.

Långsiktigt hållbar nivå
För att förstå omfattningen på den omställning som krävs går vi ned på individnivå. I dag räknar vi med att utsläppen av växthusgaser i snitt är 10 ton per person och år i Sverige. Då inkluderar vi utsläppen från konsumtion av främst livsmedel, transporter och boende oavsett om de uppstår på hemmaplan eller i andra länder.

Vad är då en långsiktigt hållbar nivå? Ett riktvärde som ofta nämns är 1-1,5 ton per person och år. Att åstadkomma en minskning från 10 ton till 1–1,5 ton är en tuff utmaning. Förenklat delar jag upp lösningen i två delar, kraftfullt tekniksprång och förändrad livsstil.

Fastighetsbranschens ansvar
Vilket ansvar har då vi i fastighetsbranschen? Vi bygger hus som ska stå i minst 100 år. Vi tar värdefull mark i anspråk, nyttjar stora mängder energi och material samt ger upphov till både transporter och avfall. Vi skapar förutsättningar för hur människor ska bo och leva hållbart.

Det är ett stort ansvar och jag tänker ofta på alla lösningar kopplat till delning, mobilitet och energismarta fastigheter som finns runt hörnet men som vi ännu inte lyckas tillämpa. Eller saknas modet att prova nytt?

Ta vara på möjligheter
Vi måste även ta tillvara på möjligheterna som uppstår vid renovering och ombyggnad av befintligt bestånd. Då gäller det att ta chansen och exempelvis energieffektivisera eller installera solceller på ett tak som ändå ska läggas om.

Vi på Riksbyggen förvaltar bostäder för över en halv miljon människor. Det innebär såklart stora möjligheter att påverka och inspirera till en klimatomställning. Tanken är kittlande. Tänk om vi med små puffar, nudging, kan få en halv miljon människor att ändra sitt beteende?

Allas ansvar
Ansvaret är stort, möjligheterna många och det är bråttom. Nyligen lämnade branschen över Färdplanen för Uppvärmningssektorn till regeringen. Jag var själv på plats och det ord som återkom under dagen var ”tillsammans”. För så är det, det allas ansvar om vi ska lyckas.

För oss i fastighetsbranschen är det hög tid att omfamna rollen och ta ansvaret som planetskötare. Men det räcker inte, det är dags att inse att planetskötare är vi allihopa, både du och jag.

Lina Öien
redaktionen@forvaltarforum.se

Lina är chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen. Hon har 20 års erfarenhet av arbete med hållbarhets- och ledningssystemsfrågor från Bilprovningen och som konsult vid Goodpoint. Lina drivs av att skapa effektiva arbetssätt som bidrar till nöjda kunder och en långsiktigt hållbar utveckling.

Bli den första att kommentera "Planetskötare är vi allihopa!"

Lämna en kommentar