Avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte gjort det har kammarrätten förklarat avtalet ogiltigt

Avtalet slöts mellan Malmö kommun och fastighetsbolaget Skånska Strand i augusti 2017. Enligt avtalet ska kommunen hyra bostäder av bolaget för att i sin tur hyra ut bostäderna till hemlösa.

När avtalet slöts var bostäderna inte uppförda. Kommunen upphandlade inte avtalet enligt bestämmelserna i LOU eftersom avtalet enligt kommunen avsåg hyra av bostäder som inte behöver upphandlas.

– Kammarrätten bedömer att det huvudsakliga syftet med avtalet är att uppföra ett byggnadsverk, säger rättens ordförande Åsa Ståhl. Kommunen har också utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen av byggnationen. Avtalet är därmed ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Ett sådant kontrakt ska upphandlas enligt LOU.

Källa: Sveriges Domstolar

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega