Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte gjort det har kammarrätten förklarat avtalet ogiltigt

Avtalet slöts mellan Malmö kommun och fastighetsbolaget Skånska Strand i augusti 2017. Enligt avtalet ska kommunen hyra bostäder av bolaget för att i sin tur hyra ut bostäderna till hemlösa.

När avtalet slöts var bostäderna inte uppförda. Kommunen upphandlade inte avtalet enligt bestämmelserna i LOU eftersom avtalet enligt kommunen avsåg hyra av bostäder som inte behöver upphandlas.

– Kammarrätten bedömer att det huvudsakliga syftet med avtalet är att uppföra ett byggnadsverk, säger rättens ordförande Åsa Ståhl. Kommunen har också utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen av byggnationen. Avtalet är därmed ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Ett sådant kontrakt ska upphandlas enligt LOU.

Källa: Sveriges Domstolar

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega